Viking Genetics fusionerar

Viking genetics samarbete med tyska Masterrind och franska Evolution utökas ytterligare. Genom en fusion vill de tre bolagen skapa en stark spelare på den internationella avelsmarknaden.

Text Lisbeth Karlsson

Förhandlingar om fusion mellan de tre europeiska kooperativa avelsföretagen Viking genetics, Evolution och Masterrind har inletts. Fusionen kommer om den godkänns att omfatta cirka 53 000 lantbrukare i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Frankrike. Den nordiska andelen av företaget kommer att ägas av Växa Sverige, Faba och Viking Danmark.

– Vi får en bredd på avelsmaterialet och ett större utbud på tjurar av både mjölk- och köttras att välja bland. Vi kommer även att få ett snabbare avelsframsteg eftersom vi kan leta efter rätt avelsdjur i en större population. Vi får också möjlighet att hålla konkurrenskraftiga prisnivåer även i framtiden. Det kommer att gynna såväl nordiska som tyska och franska bönder, säger Lars-Inge Gunnarsson, styrelseordförande i Viking genetics.

Tar nästa steg

De tre avelsföretagen bildade i vintras företaget Arcowin för att utöka samarbetet inom forskning- och utveckling och för att utnyttja de genomiska resurserna optimalt, men redan nu är man alltså redo att gå vidare med en fusion av företagen.

– Vi tog ett enhälligt inriktningsbeslut för en fusion i de nordiska länderna, i Tyskland och i Frankrike under förra veckan. I september kommer vi att ta ett slutligt beslut, men redan nu väntar ett stort arbete med att skapa en företagsstruktur, en effektiv organisation tvärs över alla länder, säger Lars-Inge Gunnarsson.

Han tror att såväl holstein som de röda raserna och jersey kommer att kunna dra nytta av synnergieffekter man får i det nya företaget, bland annat när det gäller embryoöverföringar och embryotekniker som IVF (in vitro fertilization) och OPU (ovum pick up).

Gemensamma resurser

I Tyskland och Frankrike har man kommit långt i den utvecklingen och har skapat effektiva avelsstationer för dessa ändamål. Forsknings- och utvecklingsresurser kommer dessutom att kunna användas för alla raser.

 – Det vi behöver göra i Norden är att ta del av erfarenheterna och kunskaperna kring de här teknikerna, men vi behöver också hitta metoder för att hitta och använda de bästa djuren i populationerna på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Lars-Inge Gunnarsson.

De nordiska länderna har många starka kort att bidra med i samarbetet. Den sedan lång tid tydliga satsningen på hälsoegenskaper i avelsarbetet har rönt stort intresse och efterföljare världen över.

Fodereffektivitet intressant

De senaste åren har det satsats stort på fodereffektivitet och i Norden beräknas redan nu avelsvärden för fodereffektivitet i besättningarna.

– Som jag ser det så kommer fodereffektivitet och klimat att vara högintressant i framtiden. Det är väldigt många länder som forskar kring detta. Vi är väldigt nära ett stort genombrott för detta internationellt. Vi har redan idag avelsvärdena, nu gäller det bara att samla in tillräckligt många fenotypiska registreringar, säger Lars-Inge Gunnarsson.