Mulmönster kan avslöja ”Pink eye”

Artificiell intelligens (AI) går att använda för att tidigt upptäcka infektiös bovin keratokonjunktivit, även kallad ”pink eye”. Det genom att analysera komulens unika mönster.

Text Lisbeth Karlsson
Foto Linda Grimstedt

Infektiös bovin keratokonjunktivit (IBK), mer känd som ”pink eye”, är en smärtsam ögonsjukdom som förekommer i stora delar av världen. Drabbade djur får kliniska symtom som till exempel ökat tårflöde, ljusskygghet, varbildning och ögongrumling. Sjukdomen beror på moraxella-bakterier och drabbar kalvar och ungdjur oftare än vuxna djur. Vanligtvis uppträder sjukdomen under betesperioden.

LÄS MER: Mjölkprov kan tidigt förutspå fördröjd ägglossning

Unika mulmönster

Ett amerikanskt försök omfattande 870 nötkreatur av främst köttras använde AI för att på ett tidigt stadium upptäcka fall av IBK. Precis som fingeravtryck på människa har mulen på ett nötkreatur ett unikt mönster för varje individ. I studien undersökte forskarna om förändringar i mönstret hos enskilda individer gick att använda för att tidigt diagnostisera IBK.

Av 870 djur i studien blev 170 diagnostiserade med IBK. Veterinär kontrollerade om det fanns mekaniska skador på ögonen som skulle ha uteslutit diagnosen IBK. Innan diagnos identifierade AI 169 av de 170 djuren som IBK-utvecklare. AI identifierade även ytterligare 17 djur som skulle utveckla IBK, men som förblev negativa under studien.

Kan förhindra utbrott

Efter studien konstaterade forskarna att AI går att använda som ett verktyg för att förhindra utbrott av IBK, förutsatt att upptäckten är korrekt och tidigt i sjukdomsförloppet. Ska metoden gå att använda på mjölkrasdjur behöver AI:n först träna även på dessa.