Så tänker gårdar om ko med kalv i Norge

Trygga relationer med korna gör det lättare att hantera kalvarna i ett ko-med-kalvsystem. Det är en av erfarenheterna från djupintervjuer om ko med kalv i Norge.

Text: Ylva Persson, statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

På senare år har intresset ökat för system där kalvarna går kvar med mjölkkorna under hela eller delar av mjölkperioden. I Norge gjorde forskare djupintervjuer med 17 lantbrukare från 12 mjölkgårdar för att ta reda på mer hur de uppfattar sina ko-medkalv-system. Lantbrukarna uppfattade i allmänhet att när de hade goda relationer med sina kor och korna kände sig trygga runt omkring dem, kunde de hantera kalvarna och bygga goda relationer även med dem. Lantbrukarna upplevde också att kalvarna lärde sig mycket av sina mödrar.

Metoder för att minska stress

De flesta av lantbrukarnas stallar var inte anpassade för ko-med-kalv-system, och större tonvikt behövde läggas på att observera djuren och göra justeringar i stallet och kring mjölkningen. Vissa tyckte att ko-kalv-kontakt på bete var det bästa och mest naturliga, medan andra var ovilliga att ha den här typen av system på bete. Lantbrukarna stötte på vissa utmaningar med stressade djur efter senare separation, men flera hade hittat metoder för att minimera stressen.

Trivs med systemet

I allmänhet hade lantbrukarna olika åsikter om arbetsbelastning, men var överens om att de tillbringade mindre tid med kalvutfodring. Forskarna fann också att dessa lantbrukare trivdes med sina ko-kalv-system. Samtliga beskrev positiva känslor kring att se korna och deras kalvar tillsammans. Djurens välbefinnande och naturliga beteende var viktigt för bönderna.

LÄS MER: Så hålls ko och kalv ihop i Europa

Fakta/Ko med kalv

Vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala pågår ett forskningsprojekt där en del av mjölkkorna i SLU:s mjölkbesättning är tillsammans med sina kalvar i början av laktationen. Syftet med projektet är att ta reda på hur kalvar kan ingå i skötselsystem för automatisk mjölkning.