Analyser extra noga vid foderbrist

Att styra rätt med fodret lönar sig extra när det är brist på foder, säger rådgivare.

-Känner du till näringsinnehållet i fodret så finns bättre förutsättningar för att optimera fodret såväl näringsmässigt som ekonomiskt, säger Benny Karlsson, affärsområdeschef Växa Sverige.

Då blir det även möjligt att fördela de olika foderpartierna mellan grupper av djur, mjölkkor, sinkor, ungdjur och så vidare.

4-6 veckor efter att ensilaget är färdigt går det att ta ut prover. Postgången krånglar dock till det lite och oftast avråder rådgivare som Husdjur pratat med att skicka prover på torsdagar eller fredagar. Risken är stor att proverna blir liggande. Frys ner foderprover och skicka dem i början av veckan är rådet.

Ensilage

Läs mer om fodersituationen i Husdjur som kommer i brevlådan denna vecka.