Betala ut vår ersättning

Uteblivna utbetalningar och förenkling av regler dominerade debatten på Sveriges Mjölkbönders stämma.

Till stämman i Skövde hade samtliga partier i Jordbruksutskottet bjudits in att debattera jordbrukspolitiken. Av dessa kom Monica Haider (s), Magnus Oscarsson (KD) och Sten Bergheden (M).

Monica Haider, Magnus Oscarsson och Sten Berghed vid Sveriges Mjölkbönders debatt

-Ska vi ha en svensk mjölkproduktion? Det fattas ungefär 100 000 kor i Sverige för att vi ska nå de mål som sats upp. Det måste bli verkstad med livsmedelsstrategin. Vi har investerat för att vi tror på svensk mjölkproduktion men nu måste något hända, sa Morgan Dahlgren.

De försenade utbetalningarna av EU-stöden dominerade i debatten.

-Jag har inte fått ut min lön sedan 2015, sa Lars Aronius, Arvika och undrade om ledamöterna i Jordbruksutskottet hade fått ut sin löner?

Alla tre politiker på plats var överens om att det var oacceptabelt att utbetalningarna inte kommer i tid. Problem med IT-systemen och komplicerade system, angavs som viktigaste orsaker. 

-Staten får inte missköta utbetalningar. Vad hade hänt om ni inte betalat in skatten i tid, sa Sten Berghed och tyckte även att ansvar ska utkrävas av Jordbruksverkets ledning.

-Men vi är ju världsbäst på att ta fram dataspel. Om jordbruksutskottet tar fram 5-6 personer som kan IT så tar jag fram 6-7 bönder som kan ge er förutsättningarna, sa Lennart Bogren, Falköping.

Andra föreslog att om inte allt kan betalas ut så måste det vara möjligt att till exempel betala ut 80 procent av stöden och sedan reglera det sista lite längre fram.

-Staten får inte missköta sina utbetalningar. När det gäller rapporteringsskyldigheten för djurförändringar så måste man rapportera in inom sju dagar, sedan blir man av med ersättningen. Detta kan slå mycket hårt. Vore det inte rimligare att ge en chans att om man rapporterar en dag för sent så minskar ersättningen med en viss procent och sedan fortsätter ersättningen att minska ju senare man rapporterar, föreslog Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder.

-Vi vill öka självförsörjningsgraden och att såväl konventionella som ekologiska producenter ska öka. Vi vill ha en levande landsbygd, sa Monica Haider.

Magnus Oscarsson efterlyste förenklingar och att kanske endast en myndighet skulle hantera jordbrukets frågor, oavsett om det gäller byggnadstillstånd, kontroller, inrapportering eller ersättningsfrågor.

-Om staten har tillsatt regler som fördyrar produktionen så måste ni få ersättning för det. Vi vill ge 1 000 kronor per ko och år under tre år för det som fördyrar produktionen, sa Magnus Oscarsson.

-Det är konkurrenskraften som vi måste fokusera på. Får det svenska lantbruket lika villkor så kommer mycket att förbättras, sa Sten Bergheden.

Han menade att det måste bli enklare att anställa personal, att nystartade kan få vissa dispenser för att enklare komma igång och att svensk lantbruk måste kunna använda samma kemiska preparat om konkurrenterna. Sten Bergeheden var också beredd på att titta på ytterligare förenklingar av beteskravet.

-Vi har ett stort intresse för djurvälfärd. Förr så sattes man dit om man misskötte djuren. Nu åker man dit om man missköter sina papper, sa Per Andersson, Stjärnhov.

Han tyckte även att kontrollanterna som kommer ut på gårdarna måste utbildas.