Lennart Holmström – vår nya krönikör

Nu stärker Husdjur sin bevakning av mjölkmarknaden. Marknadsanalytikern Lennart Holmström börjar skriva analyser för Husdjur.

I OCH MED förändringen av LRF Mjölk för drygt ett år sedan upphörde den mjölkrapport som organisationen tidigare gjorde för branschen. Nu börjar Lennart Holmström, som fick lämna LRF Mjölk i samband med omorganisationen, att skriva marknadsanalyser för Husdjur.

– Jag tycker att det är intressant att titta ut på världsmarknaden och se hur det påverkar den enskilde svenske mjölkbonden. Hur ser marknaden ut och vad kan vi förvänta oss under det närmaste halvåret, säger Lennart Holmström.

Han har ägnat hela sitt yrkesliv åt mjölkbranschen, först som kvalitetschef hos Gefleortens mejeriförening och därefter på olika uppdrag åt mejeriorganisationen – från Svenska mejeriernas Riksförening, SMR, via Svensk Mjölk till LRF Mjölk.

Under åren har han arbetat med tillverkningskostnad och prissättning på mejerivaror, jordbrukspolitik och inte minst tillämpningar av regelverket för mjölksektorn efter EU-inträdet.

De senaste tio åren har Lennart Holmström arbetat med omvärldsanalys och som statistikansvarig för mjölksektorn inom LRF Mjölk. Statistikuppdraget kring bland annat invägning och antal mjölkföretag finns numera hos Jordbruksverket. Men analysen av mjölkmarknaden finns det i dag inget branschuppdrag kring.

HUSDJURS CHEFREDAKTÖR Linda Grimstedt är därför glad över att kunna anlita Lennart Holmström och erbjuda läsarna en fördjupad marknadsbevakning.

– Vi är många som har saknat Lennart Holmströms analyser av utvecklingen på mjölkmarknaden. Det känns roligt att Husdjur kan vara med och fylla den luckan och samtidigt ge läsarna ännu bättre insikter i faktorer som påverkar gårdens ekonomi, säger hon.

Lennart Holmström menar att den internationella handelsbalansen och efterfrågan är viktiga faktorer för ekonomin på mjölkgården.

– Även små förändringar påverkar ganska drastiskt både internationellt och på hemmaplan. Det handlar om att göra en koppling till sin egen ekonomi. För tio år sen var mjölkpriset som en rak linje. Nu måste man kunna se om bedömare räknar med att priset ska gå ner och därmed skapa en viss beredskap, säger Lennart Holmström.