Danskarna är effektivare

Roboten spar arbete men har i snitt en lägre produktion. Totalt ligger dock robotgården nästan exakt lika med gårdar med grop vad gäller producerad mjölk per arbetstimme totalt i företaget. Samtidigt som robotgårdar i Danmark producerar mer än dubbelt per timma.

Mjölkning i Danmark

Detta skriver Susanne Bååth Jacobsson, ekonom vid Växa Sverige, i en artikel i Husdjur nr 5.

Arbetskraft är en viktig kostnadspost med stark koppling till gårdarnas lönsamhet. Detta gäller inte bara för dem med mycket personal. Även de som mest arbetar själva på gården behöver se sin egen tid som en kostnad i företaget.

Roboten är helt klart en arbetsbesparare i ladugården. De svenska robotgårdarna förbrukar cirka 10 timmar mindre per ko och år i ladugården jämfört med kollegorna med manuella mjölkningssystem. Här har mekaniseringen gett effekt! Detta visar statistik från svenska EDF-gårdar (European Dairy Farmers).

De danska EDF-kollegorna med mjölkning i grop visar en mycket bra arbetseffektivitet. Totalt lyckas dessa producera 518 kilo ECM per timme vilket är mer än dubbelt så mycket som de svenska kollegorna i snitt.
Läs mer i Husdjur nr 5