Från mjölkbonde i Bohuslän till ladugårdsförman i Australien

Per-Olof Östberg sålde gården och skulle göra ett återbesök på den gamla praktikgården i Perth, Australien. Han blev kvar. Läs om Per-Olofs resa.

I Husdjur nr 3 kan du läsa om Per-Olof Östberg som sålde mjölkgården med drygt 60 kor här hemma och reste till Australien. Nu är han lagårdsförman för en besättning på 1600 kor. Företaget äger även ett mejeri. Besättningen ska under 2018 utökas till cirka 4 500 kor och mejeriet ska byggas ut.

Australien

Idag har de 15 personer anställda för mjölkning, 4-5 personer för daglig skötsel och 4-5 på kontoret. Läs om, för oss annorlunda problem och arbetssätt, som problem med ögoninfektioner och ögoncancer eller om öronmärkningen som här är datachips i öronen på kalvarna.

Har du frågor du vill ställa till Per-Olof? Maila husdjur@vxa.se så vidarebefordrar vi dina frågor.