Husdjur nr 2 är här

Äntligen är Husdjur nr 2 här och äntligen har vi fått en Livsmedelsstrategi – men nu återstår att det blir verkstad av alla goda intentioner, läs mer om detta i Husdjur nr 2 och hör gärna av dig till tidningen med dina synpunkter på framtiden.

Husdjur handlar denna gång mycket om just framtiden och hur man som företagande kan utvecklas för att möta det nya. Det handlar om medarbetarsamtal, arbetsmiljö, ledarskap, rutiner, hur följer man upp resultat med mera. Läs om erfarenheter från kollegor på Högared i Halland, Jon-Jons Lantbruk i Hälsingland med flera.

Mjölkföretagardagarna hade produktivitet och arbetsglädje i fokus, i Husdjur hittar du sammanfattningarna och kommentarerna.

Årets Vallmästare är nu utsedd, Strömsrums Gård i Ålem, norr om Kalmar. Priset delades ut vid Vallkonferensen i Uppsala. Läs i Husdjur om gården och deras strategi kring bevattning för att säkra en hög hektaravkastning.

Inför vallsäsongen är det intressant att se om det går att hitta lösningar som begränsar markpackningen. Enkla råd och ny teknik presenteras.

I Husdjur presenterar vi även Ulla-Lena och Ulf Sehlström, Sehlströms lantbruk, Latikberget, strax öster om Vilhelmina i Lappland, och deras recept för att nå 12 400 kilo ECM – de satsar på vallfoder av högsta kvalitet.

Välkommen till Husdjur nr 2!