Husdjur nr 5 är här

Vallskördedax! Husdjur nr 5 är snart i din brevlåda. Här kan du läsa om samarbetet i vallskörden på tre gårdar i Västergötland. Ett bra samarbetsklimat och en väl anpassad maskinkedja ger nästan 30 procents lägre kostnad för vallfodret.

Maxa mängden i rundbalen – teknikrådgivaren Christer Johansson, ger tips om hur man kan få mer foder i varje bal.

Sparsam körning handlar inte bara om att minska klimatpåverkan utan givetvis också om att spara pengar. Ofta går det att spara mellan 5-10 procent diesel genom att köra mer sparsamt.

 

Möt även Marina och Mattias Andersson på Elvesta i Sköldinge i Sörmland som nu byter från robot till grop. Mjölkrobotar har de haft sedan 2000. Men nu byggs nytt och antalet koplatser ökar från 125 till 200 kor.

Husdjur har återigen besökt Åke Fredriksson och Carina Eriksson i Tväråmark utanför Umeå. Med 25 kor, en hög produktion, inga skulder och möjligheten att bestämma själva hur länge de ill hålla på så trivs de med livet som mjölkbonde.

Välkommen till Husdjur nr 5 med läsning som vill inspirera i vårtider! Något du saknar eller vill vi ska skriva om – kontakta oss gärna via facebook eller husdjur@vxa.se eller ring 010- 471 09 42.