Kalvstudie kan ge nya läkemedel för barn

En ny kalvstudie banar väg för nya läkemedel mot lunginflammation hos inte bara kalvar utan också barn.

RS-virus kan ge lunginflammation hos både kalvar och barn. En grupp forskare har kartlagt vad som sker i kalvars lungor när de infekteras av RS-virus, vilket kan bidra till utveckling av nya typer av behandlingar, skriver Sveriges lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Att frågan är intressant vid utveckling av läkemedel för barn beror på att spädbarn som smittas av ett närbesläktat virus ibland drabbas av svår lunginflammation. Det rör sig om olika stammar av viruset, men de är genetiskt mycket lika och ger likartade sjukdomsförlopp.

Kalvar med lungskador växer sämre och allvarliga infektioner hos spädbarn kan ge upphov till barnastma. Forskningen tyder på att aktiviteten hos vissa vita blodkroppar, så kallade neutrofiler, är särskilt förhöjd vid RS-infektioner. De producerar proteiner som bildar ett segt slem som försvårar andningen och försämrar lungans reningsfunktioner. De utsöndrar också enzymer som bryter ner lungvävnaden. Läkemedel som dämpar neutrofilernas aktivitet eller har antioxidativa egenskaper kan ge ett lindrigare sjukdomsförlopp.
Ann Christin Olsson

Ny studie om kalvhälsa.