Michael är årets kamrat

Michael Henningsohn på jordbruksanstalten Rödjan är utsedd till Årets kamrat av Kriminalvårdens kamratförening.

På jordbruksanstalten Rödjan som ligger utanför Mariestad, i Västergötland. Där på Rödjan arbetar bland annat Michael Henningssohn, som en av produktionsledarna i besättningen som är en kriminalvårdsanstalt.

Där finns ett 50-tal mjölkkor och rekrytering. Korna producerar 10 300 kilo ECM ekologisk mjölk per ko och år. Här finns också en herefordbesättning med ett 80-tal dikor.

På Rödjan jobbar en del av de intagna med jordbruket men det finns också möjlighet att jobba i en träindustri.

Årets kamrat

– Det brukar vara ungefär tio intagna som är schemalagda och cirka 5-7 av dessa jobbar i lagården, berättar Michael Henningssohn.

Text och foto: Therese Eriksson 

Rödjan finns utanför Mariestad!  Vi ber om ursäkt för att vi i Husdjur nr 8 sid 88, placerade jordbruksanstalten på Rödjan fel – det ligger utanför Mariestad, i Västergötland, ingen annan stans.