Friska kalvar i årets första Husdjur

Djurhälsa är temat för årets första nummer av Husdjur. Vi tittar särskilt på hur gården kan arbeta för bättre kalvhälsa. Dessutom har vi ett fängslande reportage från kriminalvårdsanstalten Rödjan samt besöker ett härbärge för indiska kor.

Tema: Djurhälsa

Kvarnfors gård har arbetat målmedvetet för att få ner kalvdödligheten. Med enkla men strikta rutiner kan de nu lägga tiden på friska djur snarare än sjuka.

Vi tar också en titt på den nya analysen av BHB-värden som visar kons energiförsörjning under laktationen. Kullingsjö lantbruk och Hulegården är två gårdar som tidigt började använda analysen i sitt arbete.

Arbetet mot mykoplasma, förra årets djurhälsostatistik, och vinsterna med låga celltal är andra saker som tas upp i temat.

Ko och kalv ihop

Frågan om att inte separera kon från kalven intresserar många konsumenter. På SLU görs ett treårigt projekt för att studera hur det fungerar att låta kalvarna gå kvar med korna i lösdriften.

På Resta gård är det ett mervärde att kalvarna går kvar med kon. Nu utökar de sin småskaliga produktion från 13 kor i manuell mjölkning till ett stall för 120 kor med två robotar.

Fängslande på Rödjan

Mjölkgården Rödjan har en av Sveriges bästa SRB-besättningar. Här arbetar dömda brottslingar i ladugården som en del av kriminalvården.

Härbärge för kor

I Indien är kon helig och får inte slaktas. Istället samlas lösdrivande kor in till enorma härbärgen, finansierade av donationer. Följ med Husdjur till ett av dessa – med plats för 5000 kor.

Det och mycket mer i Husdjur nummer 1 2020.

Text: Linda Grimstedt