Minska förlusterna vid ensilageskörden

Den 3 maj klockan 19-20 ordnar LRF ett webbinarium där Elisabet Nadeau och Rolf Spörndly från Sveriges lantbruksuniversitet tipsar om hur du kan få en effektivare ensilageproduktion.

Så här inför årets förstaskörd vill vi passa på och tipsa om ett webbinarium om hur du kan minska förlusterna i ensilageskörden. Under ensilering, lagring och utfodring kan det bli stora näringsförluster från ensilaget. Förlusterna, som varierar med ts-halt, gröda, silosystem och tömningstid är osynliga då de består av koldioxid och värme. De uppgår ofta till cirka 15 procent i plansilor. Med bra teknik kan de sänkas till under 5 procent.

Här kan du anmäla dig: Hur kan du minska förlusterna av ditt ensilage?
Ann Christin Olsson

Ensilering - hur kan man minska förlusterna vid skörd och lagring?