Per och Tore är Årets Vallmästare

Per och Tore Larsson, Kårtorp, Tibro fick idag ta emot utmärkelsen Årets Vallmästare i samband med Växadagarna i Jönköping.

Konkurrensen var tuff när tre gårdar gjorde upp om slutsegern. De övriga finalisterna var familjen Zetterlund, mjölkproducenter från Storvik och Erik Olsson, köttproducent utanför Hultsfred.

Alla var väl kvalificerade och uppfyller väl de krav som juryn ställer på en mästare; att med en tydlig strategi under flera år lyckas skörda en jämn kvalitet som utnyttjas väl i produktionen.

Juryn imponerades av Per och Tore Larssons tydliga fokus på ekonomin.

Juryns motivering:

Ekonomin i vallodlingen är tydligt i fokus hos Årets Vallmästare på Kårtorp Lantbruk. Strategin är till synes enkel: ett så bra grovfoder som möjligt för att optimera foderkostnaden per kilo mjölk. Där är uppföljningen viktig, dels för att utvärdera växtodlingen, dels för planering av utfodringen. Målet är en stor volym grovfoder med jämn och hög kvalitet, vilket man lyckats med under många år. Detta lägger grunden för en hållbar och ekonomiskt framgångsrik ekologisk mjölkproduktion.”

Kårtorps noggranna uppföljning för att utvärdera växtodlingen och planera utfodringen fällde avgörandet. De har under många år lyckats med målet att få en så stor volym grovfoder som möjligt med hög och jämn kvalitet. Det har lagt grunden till en hållbar och ekonomiskt framgångsrik ekologisk mjölkproduktion.

Per Larsson, driver Kårtorps Lantbruk i Västergötland tillsammans med sin far Tore Larsson. De har en ekologisk mjölkbesättning med 210 årskor och brukar 100 hektar slåttervall och har 30 hektar bete på åkermark.

Utmärkelsen Årets Vallmästare instiftades 2003 för att uppmärksamma och belöna skickliga vallodlare. Priset delas ut av tidningarna Husdjur och Nötkött tillsammans med Svenska Vallföreningen, Gård & Djurhälsa, Sveriges Lantbruksuniversitet och husdjursföreningarna.