Gefleortens mejeri läggs ner

Arla planerar att lägga ner produktionen vid Gefleortens mejeri. Det beslutade styrelsen i dag.

Gefleortens mejeri AB ägs sedan 2017 av Arla efter samgåendet mellan  Gefleortens mejeriförening. 

Nu meddelar Arla att de inte har lyckats vända de ekonomiska utmaningarna för mejeriet och att de därför har tagit ett inriktningsbeslut om att produktionen ska läggas ner.

Bland annat förlorade mejeriet nyligen sitt kontrakt med Kavli om tillverkningen av yoghurtarna Bärry och Tiger, samt Bollnäsfil, vilket motsvarar 10 miljoner kilo mjölk.

Arla skriver i ett pressmeddelande att dagens mejerimarknad kräver specialiserade mjölkprodukter, vilket Gefleortens mejeri inte kan producera. Investeringar i en ny maskinpark skulle bli för dyrt.

 – Utmaningarna för Gefleortens mejeri har varit tuffa under en lång tid och vi har inte lyckats vända dem. Jag kan från mitt hjärta säga att det var ett dystert besked att ge. Dock är jag glad att vi säkrat en långsiktig avsättning där Arla hämtar all den mjölk gårdarna producerar, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef i ett pressmeddelande.

De mjölkföretag som i dag levererar sin mjölk till mejeriet i Gävle kommer efter nedläggningen att få sin mjölk hämtad av ett annat Arlamejeri. Varumärket Gefleorten kommer dock att finnas kvar, även om mjölken kommer att paketeras tillsammans med mjölk från andra gårdar.