Järna mejeri säger upp leverantörer

Det lilla nischmejeriet Järna mejeri har sagt upp avtalet med sina leverantörer. Orsaken uppges vara ekonomiska problem.

Järna mejeri tillverkar mjölk, yoghurt, filmjölk, grädde och creme fraiche från tre biodynamiska gårdar i och utanför Järna. Kornas foderstat består enbart av grovfoder, enligt konceptet ”gräsmjölk”.

Men trots att produkterna har ett högt pris i mejerihyllan har ekonomin inte gått ihop för mejeriet. Resultatet för 2017 landade på minus 10 miljoner kronor och året dessförinnan på minus 8,5 miljoner kronor.

Nu meddelar mejeriet att de har sagt upp avtalet med sina tre leverantörer.

– Det är på grund av det läge som mejeriet befinner sig i. Avtalet löper till den sista februari, sen jobbar vi för att hitta en lösning, säger Göran Pärlklo, försäljningschef på Järna mejeri.

Varumärket Järna mejeri har funnits i olika konstellationer under lång tid. För några år sedan gjordes en nystart, efter att mejeriet och den intilliggande Nibble gård totalförstördes i en anlagd brand 2013.

Sedan dess har Nibble gård byggts upp av sin ägare Nibblestiftelsen. Även på den största leverantören Yttereneby gård har stora investeringar nyligen gjorts med en ny lösdriftsladugård. Järna mejeri startade på nytt 2015 i nybyggda lokaler i anslutning till Saltå kvarn.

Husdjur söker mejeriets VD Juhani Selvani för en kommentar.

Till Länstidningen säger han: 

– Det betyder inte att vi ska stänga, utan att vi behöver flexibilitet för att hålla alla alternativ öppna. Men under rådande ekonomiska omständigheter kan vi inte fortsätta.

Lantbrukarna på Nibble och Yttereneby gårdar har avböjt kommentar tills vidare.

Text: Linda Grimstedt