Husdjur 1 2019

Nu är årets första nummer av Husdjur på väg ut i brevlådorna. Den här gången är temat djurhälsa.

Tema djurhälsa

Geddeholms gård utanför Västerås har arbetat hårt med sina skötselrutiner. Nu har de lyckats sänka celltalen från 400 000 till 139 000.

På Dansjö gård har besättningen växt från 50 till 700 kor. Att snabbt upptäcka sjuka djur är gårdens viktigaste nyckel till att behålla en god djurhälsa.

I Nederländerna är bland annat betesdrift en frivillig del av mjölkproduktionen. Det har Arjan och Anton Stokman byggt vidare på och låter korna själva välja om de vill beta, bada eller klättra i hagen.

Brexit

Hur Storbritanniens planerade utträde ur EU går till är en ödesfråga för irländskt jordbruk. Bröderna Hayden kommer att påverkas i högsta grad, men försöker att fokusera på sitt mjölkföretag där en tydlig betesstrategi har lett till högre fett- och proteinhalt och därmed bättre ekonomi.

Valltipset

Efter den torra sommaren är det många udda grödor i foderstaterna. Det har orsakat sjukdomar och dödsfall. Nu ordnas kurser för att minska riskerna.

Kor vi minns

Alice Cooper fick flera utmärkelser i utställningssammanhang. Nu är hon djupt saknad hos familjen Brihall på Byestad.