”Har alltid velat bli bonde”

Joel Ragnarsson har tidigare hjälpt till att mjölka på gården i Dövedal. När lantbrukaren Lars Björkkvist ville gå i pension kunde Joel arrendera gården och förverkliga drömmen att bli mjölkbonde.

Månadens mjölkbonde började med kor den 1 oktober förra året. Målet är att få upp avkastningen per ko, inte att ha fler kor. Kointresset har drivit fram satsningen.

Text & foto: Ann Christin Olsson

FAMILJ: Joel Ragnarsson, 23 år, sambon Frida Johansson, 22 år, jobbar i hemtjänsten.

KOM IN I YRKET: Joel kommer från en villa i Fristad. Har gått naturbruk på Strömmaskolan. Jobbat som djurskötare. Arrenderar gården på fem år, har köpt kor, inventarier och maskiner.

ARBETSFÖRDELNING: Tidigare ägaren kan hjälpa till, plus Joels pappa och kompisar och det finns avbytare.

BESÄTTNING: Har 18 mjölkande kor nu, men fyra kvigor ska kalva in snart. Huvuddelen SRB. Ska satsa på rött och använda en del äldre tjurar. Avkastning är 8 937 kilo ECM per ko och år, 4,7 procent fett och 3,8 procent protein. Har ökat drygt 1 000 kilo per ko sedan han tog över. 71 000 i celltal. Tjurkalvar säljs vid tre till fyra veckors ålder till en granne.

STALL: Långbås, 24 platser till kor. Gjort extra kvigplatser i stallet och har några kvigor hos en granne. Sommarlåsning är smidigt, på sommaren är korna bara inne vid mjölkningen. Mjölkar 07.30 och 20.30.

INVESTERINGAR: Köpt fyra begagnade mjölkmaskiner, duovac. Köpt en ny diskmaskin till rörmjölkningen som ska monteras. Kommande är att köpa en begagnad traktor, hyr en i dag, och ska byta till ny träinredning till korna.

KO VI MINNS: Inte hunnit få någon än. Men har en favorit, 412 Rosa, för att hon är så snäll. Hon mjölkar inget vidare och har höga celler, men har tagit sig dräktig efter fem semineringar så hon ska få en chans till då hon kalvade för tidigt.

EKONOMI: Mjölkpriset måste upp. Halter och kvalitet viktigt, gör 34 öre upp på mjölkpriset. Räknar med att kunna ta ut en lön som det går att leva på.

FRAMTIDEN: Tror till 100 procent att det går att leva på det här antalet kor. På sikt blir det kanske en egen gård. Tror att det blir 30 kor då, vill kunna sköta det själv. ”Måste allt vara så stort? Det är inte lätt för en ung att ta över, blir snabbt miljonbelopp. En liten gård är nog inte mycket dyrare än att köpa en villa i Fristad.”

SEMESTER: En vecka i sommar i Bohuslän. ”Det sägs att det är bundet, men det är roligt och om jag vill kan jag vara ledig mitt på dagen.”

I juni 2018 fanns det 620 företag med kor för mjölkproduktion i Västra Götalands län

Källa: Jordbruksverket

Dövedal

Gård: Dövedal i Borgstena, 2,5 mil norr om Borås i Västergötland.

Växtodling: 30 hektar totalt, varav 22 ha slåttervall, 5 ha åkerbete och 3 ha naturbete. En stor del av vallfodret är hö, hanteras som löshö, ny höfördelare finns. Har foder i lager till mitten av maj. Konventionell. Kombinerar att leja in och egna maskiner.