Husdjur 12 – tema Avel

När besättningen växer kan det vara enklare att hålla nere på antalet tjurar som används för seminering. I Husdjurs avelstema berättar två gårdar om hur de – på olika vis – ändrat sitt avelsarbete från individ- till gruppnivå.

Tema: Avel

I Vollsjö har Renée och Tord Persson de senaste åren arbetat med ett fåtal tjurar med ganska jämn profil i sin besättning med 120 årskor. De fokuserar på några egenskaper och alla tjurar ska passa till alla kor. Vi möter också Gustav och Sofia Kämpe (bilden ovan) i Karlsborg som utgår från NTM i sin avelsplanering.

Dessutom berättar vi mer om genetiska defekter, hur de uppstår och hanteras. Vi möter familjen Trawniczek/Zimmermann som satsar på brown swiss och så tar vi en titt på de svenska genbankerna där värdefull genetik bevaras för framtiden.

Så blev vallfodret

De flesta foderanalyserna är klara och det går att konstatera att såväl mängd som kvalitet har varierat över landet. I vår grovfoderkarta kan du se hur snittvärdena ser ut just där du bor.

Många kalvar efter gårdstjur

Att ha egen tjur på gården är förknippat med risker, både sett till arbetsmiljö och minskat avelsframsteg. Samtidigt används gårdstjur på många håll olika former och beräknas ligga bakom cirka var sjätte kalv i mjölkproduktionen. Vi går igenom säkerheten i arbetet med tjur samt möter Arjen van Houten på Västerängs gård där tjurarna står för all betäckning.

Dyrare vall med höjda priser

Vallodlingen riskerar att kosta 39 öre mer per kilo ts nästa år, på grund av de skenande priserna. Det har Per-Anders Andersson, växtodlingsrådgivare på Lantmännen, räknat fram. Se hans kalkyler och läs hans råd för gödsling av nästa års vallar.

Årets ungdomsdiplom

I oktober fick Elin Bengtsson utmärkelsen Årets ungdomsdiplom. I Husdjur möter du henne på arbetsplatsen på Skygge gård i Halland där hon berättar om sin dröm om att en dag driva en egen gård.

Kor vi minns – Vilja

För att vara en ”hobbyko” har fjällkon 44 Vilja bidragit med mycket till besättningen i Gotlands Tofta. Den nionde laktationen gav hon 11 590 kilo ECM och hon behöver aldrig hämtas till roboten.

Det här och mycket mer finns att läsa i Husdjur nummer 12, med utgivningsdag 15 december 2021.

Husdjur finns också som e-tidning, vilken ingår för alla prenumeranter. E-tidningen hittar du här. För hjälp att logga in, se instruktionerna här på vår webb.