Sammanslagning i Arcowin avbryts

Den planerade sammanslagningen av de europeiska avelsföretagen Masterrind, Innoval och Viking genetics avbryts.

Vid årsskiftet var det tänkt att de tre avelsföretagen Viking genetics, Masterrind och Innoval med ursprung i de nordiska länderna, Tyskland och Frankrike, skulle slås samman i det gemensamma bolaget Arcowin.

Krock med tysk lag

Men bolagsbildningen pausades i höstas på grund av juridiska problem. Viking genetics skulle efter sammanslagningen bara bli ett ägarförening för sina tre delägare Växa Sverige, Faba och Viking Danmark. Och en förening utan egen verksamhet kan inte vara ägare i ett föreningsägt bolag, enligt tysk lag.

Förslaget blev istället att Växa Sverige, Faba och Viking Danmark var för sig skulle gå in som delägare i Arcowin.

Ändrade planer

Men i dag, torsdag, har interrimstyrelsen för Arcowin istället tagit beslut om att avbryta sammangåendet.

– Att slå samman de tre bolagen behöver ge synergier som överträffar de fördelar som varje bolag för sig levererar till sina medlemmar, ägare och kunder världen över. Det har inte gått att uppnå och därför har beslut tagits om att stoppa sammangåendet, säger Lars-Inge Gunnarsson, ordförande i Viking genetics i ett pressmeddelande.

Istället ska de tre bolagen nu fortsätta att samarbeta kring vissa forsknings- och utvecklingsprojekt, men agera självständigt i förhållande till varandra.

Text: Linda Grimstedt

Fotnot: I Husdjur 12 står det i en notis att sammanslagningen i Arcowin är tänkt att ske i april nästa år. Det var den information som fanns i samband med tidningens pressläggning.