Fyra dagar till valet – här är mjölkgårdarnas viktigaste frågor

På söndag är det dags för riksdagsval. Mjölkbranschens organisationer och föreningar har sina strategier och prioriteringar klara. ” Jobben, maten och miljön”, säger Anna Blomberg på LRF mjölk.

Text, Foto Mari Nälsén

Läs mer: Scrolla ner för enkät med tre gårdar

LRF mjölk har arbetat fram ett valmanifest där de tar avstamp i tre delar, nämligen jobben, maten och miljön. Att det blev just dessa tre grundar sig i den mjölkbondepanel som genomförs en gång i månaden där 270 mjölkbönder får svara på vad de tycker är viktigast för dem.

– Vi jobbar med många mer saker än de här och framför det som behöver lyftas när vi genomför politikersamtal. Men inför valet har vi valt ut de här, berättar Anna Blomberg, näringspolitisk expert på opinionsbildning och kommunikation på LRF mjölk.

Tre fokusområden

Under ”jobben” faller även mer pengar till investeringsstöd för att kunna utveckla  mjölkgårdarna in. Det tycker Anna Blomberg är extra viktigt nu under Ukrainakrisen där det för många kanske känns som att de borde bromsa istället för att öka produktionen.

– Mer pengar till investeringsstöd och startstöd behövs för att vi ska bli mer självförsörjande på mjölk, säger Anna Blomberg. Inte minst för att de yngre ska våga satsa. Vi behöver fler yngre mjölkföretagare och det handlar om stora investeringar just när det gäller mjölk.

Under delen ”maten” vill LRF mjölk se en satsning på skolmjölk och ett bibehållet eller utökat skolmjölksstöd från EU. De vill dessutom göra det enklare för kommuner att ansöka om skolmjölkstöd och erbjuda alla barn gratis frukost i skolan.

När det gäller miljön tycker LRF mjölk att det är viktigt att lantbrukare får betalt för sitt miljöarbete och vill införa ​​ett ”gräspaket” inom CAPs ettåriga ersättningar, vilket skulle ge bonden betalt för vallodling och betande djur.

Konkurrensvillkoren viktigast

Stefan Gård, ordförande för Sveriges mjölkbönder, tycker att konkurrensvillkoren mellan de svenska mjölkbönderna och kollegor ute i Europa är valets viktigaste fråga.

– Det är en fråga som stötts och blötts i många år och vi står och stampar. Det handlar främst om betesdriften. Om vi ska kunna konkurrera på ett marknadsmässigt sätt kan inte betesdrift vara ett lagkrav utan ska vara frivilligt, säger han och fortsätter:

– Det är en väldigt känslig fråga, det blir så kallat låst läge direkt om man tar upp den.

Stefan Gård tycker också rent generellt att politiken har en viktig fråga att svara på:

– Vad vill våra politiker med livsmedelsproduktionen? Det tycker jag att de ska svara på.  Vill de verkligen att producenterna ska ha sjysta villkor?

Lantbruk inte miljöfarligt

En viktig fråga för Sveriges mjölkbönder, inte minst av symboliskt värde, är att lantbruk inte längre ska vara klassat som miljöfarlig verksamhet.

– Det behövs ett riksdagsbeslut på att inte lantbruk är miljöfarligt. Det är inte rätt när livsmedelproducenters verksamhet klassas som miljöfarlig, säger Stefan Gård bestämt.

Enkät: Vilken är den viktigaste frågan för dig – sett ut ditt företags perspektiv?

Peter Paulsson

Lindängets gård, Orsa. Cirka 100 mjölkande.

– Den viktigaste frågan för mig är konkurrenskraften. Att politikerna har ett helikopterperspektiv på branschen och ser till helheten på vår situation. Att alla konkurrerar på lika villkor.

Han tycker att politiker i allmänhet går in för djupt i detaljer och fastnar där. 

– Egentligen är det bäst att de svenska politikerna håller sig borta helt från jordbrukspolitiken för den begriper de sig inte på.

Arvid Johansson

Driver mjölkgård tillsammans med sambon Johanna Karlsson Falköping. 125 mjölkande.

– Jag tycker att det ibland känns som att inte politikerna alls bryr sig om lantbruket, trots att de gärna talar om hur viktigt det är att produceras mat. Det skulle jag vilja se en ändring på, att de ska se oss.

Han tror också att en viktig fråga är föryngring av lantbrukarkåren.

– Det är ett stort problem att det är svårt för yngre att ta över. Det skulle behöva lyftas och talas mer om.

Sven Bäckebjörk

Driver mjölkgård i Offerdal tillsammans med sin bror. 116 mjölkande.

– Det här gäller inte bara mjölkbranschen utan lantbruket i stort. Vi måste höja statusen på bondeyrket. Det är ett måste om vi ska klara livsmedelsförsörjningen.

Han menar att fler måste vilja bli bönder och att det behövs en gemensam strategi för att få till en ny syn på jordbruk.

– Vi kan inte hålla på att bygga på jordbruksmark och vi måste lyfta fram bondekåren i alla synsätt. Det är ett sätt att öka självförsörjandegraden och se till att vi har mat även i framtiden.