De odlar soja och lupin till korna

Trettio lantbrukare runt om i landet prövar i år att odla soja och lupiner. De deltar i ett projekt som drivs av forskare från SLU och som ska leda till svenska odlingsanvisningar.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Soja har odlats på försök i mindre skala i Sverige de senaste åren, men i år har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, dragit igång ett större projekt som involverar ett trettiotal lantbrukare runt om i landet. Målet för projektet är att efter två års odling samla en kunskapsbank och skapa odlingsanvisningar för att få in ytterligare två proteingrödor som bidrar till kväveeffektivitet och som inte har samma sjukdomar och skadegörare som andra odlade proteingrödor.

Det finns i dag sorter av de båda grödorna som klarar klimatet i södra Sverige upp till Mälardalen, men odlingen kan vara osäker och få lantbrukare har därför vågat sig på att prova.

Svånö gård i Rytterne utanför Västerås i Västmanland deltar i projektet. Här bedriver Ingrid Sommar och sonen Johan ekologisk produktion med 130-140 mjölkkor. De odlar vall, rågvete och korn till de egna djuren men i år odlar de även åkerböna för att få mer hemmaproducerat proteinfoder till djuren. Dessutom finns det ett fält med sojabönor och lupiner.

Husdjur besökte Svånö gård tillsammans med professor Göran Bergkvist och forskningsingenjör Iris Dahlin från SLU. Läs mer om forskningsprojektet i ett kommande nummer av Husdjur.