Ny typ av blåtunga närmar sig Sverige

Ett större utbrott av blåtunga drabbade ifjol Nederländerna. I Sverige följer myndigheterna smittspridningen noga, med förhoppningen att det dröjer innan smittan når hit.

Text Lisbeth Karlsson
Foto Linda Grimstedt

Förra året orsakade en för norra Europa ny serotyp (BTV-3) av blåtunga ett större och allvarligt utbrott i Nederländerna. Smittan spred sig sedan österut in över gränserna mot Tyskland, Frankrike och Belgien.

Än finns inga vaccin mot BTV-3, men utveckling pågår och förhoppningen är att det är klart för användning inom 6–12 månader. Smittan får spridning med hjälp av svidknott och under den nederländska knottsäsongen skedde spridningen av viruset från väst till öst, säger Erika Chenais, statsveterinär vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Hon förutspår att en fortsatt spridning kommer att ske från östra Nederländerna ut i Europa.

– Tittar man på kartbilden så är det mer troligt att sjukdomen når Sverige 2025 än 2024. Men vi kan inte garantera något, det blir bara spekulationer, säger Erika Chenais.

LÄS MER: SVA om virussjukdomen blåtunga

Övervakning via tankmjölksprover

I Sverige består beredskapen inför ett utbrott framför allt av klinisk övervakning, det vill säga om djurägare upptäcker sjuka djur rapporterar de detta via veterinär till SVA. Men myndigheterna är redan förberedda med åtgärdsplaner för olika scenarier.

– Vi följer utvecklingen och behöver ingen lång uppstartssträcka. Det finns med i planerna, säger Erika Chenais.

Övervakningen av blåtunga sker sedan det förra utbrottet i Sverige 2008 även med hjälp av tankmjölksprover, för att garantera fortsatt frihet från sjukdomen.

– Även i år kommer vi att genomföra en tankmjölksundersökning när knottsäsongen är över. Man kontrollerar förekomsten av antikroppar, så har serotyp 3 förekommit utan att det upptäckts kliniskt så upptäcker vi det då, säger Erika Chenais.

Samma symtom som blåtunga

Under de senaste åren har det kommit rapporter om ytterligare en virussjukdom som har fått spridning via svidknott. Epizootisk hemorragisk sjukdom (EHS) uppträdde i Spanien, Frankrike och Italien. Hos nötkreatur ger sjukdomen samma symtom som blåtunga men verkar inte sprida sig lika snabbt. Den finns ännu inte i norra Europa.

Både blåtunga och EHS är sjukdomar som faller under epizootilagen. Om EHS skulle sprida sig norrut och det i sådana fall inträffar misstänkta fall i Sverige så kan provtagning komma att ske för båda sjukdomarna.

LÄS MER: Vila-regler: Att ge kalk testas i nytt projekt