Vårda källan och värna vattnet

När konkurrensen om dricksvatten ökar blir det viktigare att kunna visa att jordbrukets bevattningsdammar inte fylls med grundvatten, skriver Lisbeth Karlsson i sin ledare i Husdjur nr 6/7 2023.

Text Lisbeth Karlsson

Ingen har väl glömt torkan 2018? I sydöstra Sverige har sedan dess 2022 lagts till som ett ännu värre torrår. I såväl Sverige som övriga Europa märks klimatförändringarna allt tydligare, med längre torrperioder och mer extrema skiftningar i väderleken. I år har stora delar av Spanien redan rapporterat om en förödande torka som riskerar att förstöra årets skörd. Här hemma togs på många håll en begränsad förstaskörd och såväl andraskörd som övriga grödor är på väg att torka bort.

När nederbörden blir mer osäker för lantbruket är den rimliga åtgärden att försöka säkerställa att det finns tillgång på vatten för bevattning. Att anlägga dammar blir allt vanligare, framför allt i landets sydöstra delar. Även på andra håll säkerställer lantbrukare tillgång på vatten, till exempel genom vattendom för uttag ur åar och vattendrag.

Tillgången på vatten kommer förmodligen att bli en allt större tvistefråga i framtiden. I Frankrike rasar debatten just nu hög och våldsamma protester äger rum. I ett jätteprojekt som drivs kooperativt med myndigheter och organisationer som medlemmar, skapas enorma dammar för att jordbruket ska ha tillgång till bevattning av grödorna under sommarmånaderna.

Förra året sattes den första av 16 dammar i bruk, dammar som tillsammans ska lagra nästan 6 miljoner kubikmeter vatten. Kostnaden är beräknad till cirka 350 miljoner kronor, varav myndigheterna står för 70 procent och jordbruket 30 procent. Problemet är att källan är grundvatten, som vintertid pumpas upp till dammarna. Detta kan komma att påverka tillgången på dricksvatten för boende i närliggande bebyggelse.

Det här är något för svenska lantbrukare med bevattningsdammar att ta lärdom av. Alla de gårdar som Husdjur varit i kontakt med tar vara på avrinningsvatten och dräneringsvatten under vintern för att fylla dammarna, vatten som annars skulle rinna ut i havet.

Jag tror att det kommer att bli viktigare i framtiden att tydligt kunna visa att vattnet i lantbrukets dammar inte konkurrerar med övriga samhället om dricksvatten. För att förbereda gården för framtiden gäller det alltså att säkra tillgången till vatten, både genom att skapa bra källor och kunna visa att dessa fylls på ett hållbart sätt.