6 tips: Smart energianvändning på mjölkgården

Med förkylning av mjölken, värmeåtervinning och frekvensstyrd vakuumpump kan närmare 15 procent av gårdens energiförbrukning sparas in. Men det finns fler enkla åtgärder som ger en smart energianvändning på mjölkgården.

Text Lisbeth Karlsson

1: Byt ut alla ljuskällor

LED-belysning är betydligt mer energieffektivt än lysrör och vanliga glödlampor. En investering i nya armaturer betalar sig ganska snabbt.

Förutom att man sparar pengar på el, så har en LED-lampa även längre livslängd än en traditionell glödlampa. En LED-lampa kan hålla upp till 15 gånger längre än en glödlampa och drar upp till 80 procent mindre elektricitet.

Livslängden påverkas av flera olika faktorer, till exempel installationstyp, temperatur och användning.

Men förutom lägre elförbrukning så är även CO2-utsläppen för en LED-lampa lägre än för vanliga armaturer.

På bilden ovan

Bilden i toppen föreställer Andreas Hansson på gården Hönryd i Getinge.

Han har bland annat sänkt sin energiförbrukning genom att installera LED-belysning på gården..

I Husdjur 3 2023 berättar Andreas Hansson om den energikartläggning som gjorts på gården.

Klicka på länken för att komma till e-tidningen som ingår för alla prenumeranter.

Klicka på länken för att teckna en prenumeration på Husdjur.

Ur Husdjur 3 2023

2: Styr upp belysningen

Att ha styrning på belysningen med hjälp av timers kan också ge stora energibesparingar.

– Jag upplever att många som inte har styrning på sin belysning tror att användningen är mycket mindre än vad den i verkligheten är. Man underskattar användningen av belysningen oftare än vad man tror, säger Olof Göransson, byggnadsrådgivare som även utför Energikollengenomgångar.

3: Förkyl mjölken

Förkylning av mjölken där mjölkens temperatur sänks från drygt 33 grader till strax under 20 grader innan den når mjölktanken sparar väldigt många kilowattimmar per år. En beräkning gjord i en besättning med 145 kor visade på en besparing på cirka 13 000 kWh per år.

Förkylning minskar mjölktankkompressorns driftstid och förlänger dess livslängd. Att kyla ner mjölken innan den går in i tanken är viktigt, i synnerhet på gårdar som använder mjölkningsrobotar, eftersom flödet av mjölk till tanken är relativt kontinuerligt.

Det är relativt enkelt att installera förkylning på befintliga mjölkledningar.

Det kallvatten som används vid förkylningen kan med fördel användas som dricksvatten till korna, eftersom förvärmt dricksvatten kan bidra till en ökad mjölkavkastning per ko. Energiförbrukningen minskar direkt och avskrivningstiden kan därför hållas ganska kort.

4: Reglera ventilationen

Ventilationen i djurstallar och därmed också energiförbrukningen skiljer sig väldigt mycket åt beroende på om det är varma eller kalla stallar.

Det kan vara svårt att kontrollera effekten på inbyggda fläktar och energiförbrukningen kan vara svår att bedöma beroende på hur mycket fläktarna används.

Att ha värme- eller fuktreglerad styrning på fläktarna kan dock innebära en stor energibesparing jämfört med att låta fläktarna gå hela tiden.

5: Återvinn värmen

Flänsarna på kylfläkten till mjölktanken kan komma upp i mycket höga temperaturer under användning. Att ha värmeåtervinning där kan ge stora energibesparingar, men för att värmeåtervinning ska vara lönsam krävs det avsättning för värmen, till exempel för uppvärmning av en bostad eller till uppvärmning av vatten.

I ett examensarbete vid Sveriges Lantbruksuniversitet visade beräkningar och simuleringar att det behövs cirka 150–200 mjölkkor för att täcka uppvärmningsbehovet för ett bostadshus i Mellansverige på cirka 150 kvm då mjölkningen utförs med hjälp av robotar. Bostadshuset antogs förbruka ungefär 18 000 kWh/år. Förkylning av mjölken gör att värmeuttaget blir lägre på kylflänsarna eftersom de inte behöver jobba lika hårt.

6: Frekvensstyr vakuumpumpen

Frekvensstyrda vakuumpumpar ger stora energibesparingar men innebär samtidigt höga investeringskostnader. Energiförbrukningen kan vara 70 procent lägre än för en vanlig vakuumpump. Ljudnivån på den frekvensstyrda vakuumpumpen är dessutom lägre. Investeringskostnaden är dock betydligt högre. En frekvensstyrd vakuumpump betalar sig inte på enbart den energibesparing man kan göra.

– Om man däremot behöver byta ut vakuumpumpen – de blir ju slitna och förr eller senare behöver man byta dem – så finns det en besparingspotential som man ska ta med i beräkningen.

Den potentialen kan dock inte ensamt betala för en helt ny vakuumpump, säger Olof Göransson, byggrådgivare vid Växa.

Energismarta fakta

26 %

av lantbrukarna har redan gjort energieffektiviseringar.

19 %

av lantbrukarna tänker göra energieffektiviseringar.

57 %

av lantbrukarna tänker inte satsa på förnybar el.

36 %

av de lantbrukare som ska satsa på förnybar el tänker satsa på solel.

66%

av lantbrukarna är oroade över de ökande priserna på insatsvaror.

Källa siffror: Landshypotek Bank