Höstsådd åkerböna kan ge större skörd

Åkerböna är en av de grödor som är intressant för den som vill odla eget foderprotein. Höstsådd åkerböna testas nu i ett försök att skydda uppkomsten mot försommartorka.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Texten är ursprungligen publicerad i Husdjur 9 2022.

Den höga utsädeskostnaden gör att åkerbönor blir en dyr gröda om avkastningen blir låg. Det gör det extra viktigt att säkra optimala förutsättningar med rätt jordar, växtföljd, tillgång till vatten och ogrässtrategi.

Åkerbönor har svårt att konkurrera med ogräs på våren eftersom de är långsamma i starten. Men ogräsen kan också komma i slutet av säsongen när åkerbönorna tappar bladen.

– Åkerbönan är lite långsam i starten så det är viktigt att så den i tid, säger Göran Bergkvist, professor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Ska gärna bevattnas

Tillgång till bevattning är en fördel. Om det är torka vid blomningen blir det färre baljor och en lägre skörd.

Det går inte att odla åkerböna för ofta på ett skifte på grund av framför allt risken för problem med rotröta, Phytophtora. Det bör gå mellan sex och åtta år innan åkerbönor återkommer till samma fält.

Att en del som odlat åkerböna i många år upplever problem med rotröta trots att de följer dessa intervall förklarar Ann-Charlotte Wallenhammar, forskare på Hushållningssällskapet och Sveriges lantbruksuniversitet, så här:

– Rekommendationen vid odling av ärter är att ha den max vart sjätte år i växtföljden. Men om man väl fått in ärtrotröta måste man ha ett uppehåll på 20 år för att bli av med den. Troligen gäller något liknande också rotröta på åkerböna.

Testa för rotröta

Så det viktigaste är att inte dra på sig sjukdom. För den som ska börja odla åkerböna går det att göra ett jordtest för att veta om rotpatogenen finns i marken.

Det finns också skillnad i känslighet mellan olika sorter. Jordbruksverket har en ny skrift om åkerböna på gång som kommer ut i höst.

Höstsådd åkerböna kan vara ett sätt att få växten att stå emot försommartorka.

Sedan torkåret 2018 har det gjorts försök med höstsådd av åkerbönor. Det är inte vanlig åkerböna utan en sort som är förädlad för höstsådd.

– Det har varit varierande resultat, säger Oskar Gustafsson, produktchef på Scandinavian seed.

Flera tester med höstsådd åkerböna

Företaget testar kontinuerligt olika sorter och har en sort för höstsådd, Augusta, på marknaden. Hushållningssällskapet har också försök med såtidpunkter.

Två faktorer är avgörande för om höstsådd ska lyckas; vinterhärdighet och såtidpunkt på hösten. Vintern 2021/22 klarade alla fält övervintringen i Skåne, medan fälten i Mellansverige utvintrade.

– Utmaningen har varit att hitta rätt såtidpunkt för det aktuella året i Mellansverige.

En mild höst kan åkerbönorna förväxa på hösten vilket försvårar övervintringen.

– Det man framför allt kan vinna med höstsådd av åkerböna är cirka två till tre veckor tidigare mognad, säger Oskar Gustafsson.

En höstetablerad gröda har fått ett större rotsystem och det är bra om det blir försommartorka. Med tidigare mognad finns potential för en högre avkastning. En annan fördel är att man kan hinna så en höstgröda efteråt.

Försök pågår också med höstärt.

Fakta/Åkerböna

  • Åkerbönor är en baljväxt som odlas som proteinfoder, till tröskmognad eller helsäd. Trivs på mellanleror och styvare jordar. Kräver bra vattentillgång och gärna pH mellan 6 och 7.
  • 2022 odlades 22 900 hektar i Sverige. Odlingen minskade efter torkåret 2018 och har fortfarande inte kommit upp i samma nivåer som tidigare. Störst andel av odlingsarealen finns i Västra Götalands län följt av Östergötlands och Skåne län där 33, 19 respektive 15 procent av arealen åkerbönor finns.
  • Totalskörden av åkerbönor 2021 var 48 800 ton. Hektarskörden låg på 2 410 kilo per hektar. Toppnoteringen de senaste 15 åren ligger på 3 960 kilo 2015 och bottennoteringen torkåret 2018 på 1 330 kilo per hektar.

Källa: Jordbruksverket