Malin – först som Sara

Framgången i utställningsringen ledde till att 613 Malin spolades. Nu är Malin besättningens största kofamilj.

Text Lisbeth Karlsson
Foto Privat

DET FÖRSTA SARAPRISET som delades ut på Elmia 2003 gick till 613 Malin, från Guteruds lantbruk i Säffle. 613 Malin var inte en ko som gjorde så mycket väsen av sig, hon bara tuffade på och märktes knappt i besättningen, men Hanna Ottosson och hennes familj minns Malin med värme.

Det var inte familjen på Guterud som kom på idén att anmäla henne till Elmia. När avelsrådgivaren Jan Johansson kom på besök för att leverera kväve och doser hade han även en lista med sig över kor som resultatmässigt skulle passa för utställningen.

– Han frågade om han fick titta på 613 Malin och han blev riktigt glad när han såg henne, säger Hanna Ottosson, som fått historien berättad för sig av sin far Kent Jacobsson.

613 Malin anmäldes till Elmiautställningen där Brita Hansson engagerades för att förbereda och visa upp henne. 613 Malin tog allt ståhej runt utställningen och vinsten med ro.

VID TIDEN FÖR Elmia-utställningen var hon femtekalvare. Hon hade fått fem tjurkalvar och var dräktig med sin sjätte kalv, en kviga efter Nästgården.

– Eftersom hon bara fått tjurar och vann Sarapriset så bestämde vi oss för att spola henne, säger Hanna Ottosson.

Det blev tre spolningar som gav sammanlagt 39 godkända embryon. Av dem lades elva in på besättningens egna djur medan andra såldes. En spolning bekostades av dåvarande Svensk avel, vilket gav fem kvigor och en tjur. En kviga såldes till Viken och tjuren till Svensk avel, men det blev ingen semintjur av honom.

– Svensk avel beslutade att slakta tjuren och kasserade all sperma efter honom. En anledning var att 613 Malin hade ett långt kalvningsintervall mellan laktation fem och sex, då hon spolades tre gånger, säger Hanna Ottosson.

PÅ 7 ÅR OCH 2 månader producerade hon i medeltal 12 332 kilo mjölk, 3,8 procent fett och 3,3 procent protein samt 11 854 kilo ECM. Livstidsproduktionen blev 88 428 kilo mjölk, 3,8 procent fett, 3,3 procent protein och 88 999 kilo ECM.

Sagan om 613 Malin tog slut efter att hon fått en pyogenesmastit på betet. Mastiten gjorde att hon kastade sin kalv och 613 Malin utgick ur besättningen.

– Malin var en helt fantastisk ko! Minnena av henne spar vi närmast hjärtat.

613 MALIN

Levde: 29 augusti 1997 till 22 november 2006.

Härstamning: Far Laurel, morfar Cubby, mormorsfar Reckers.

Exteriör: J92, B88, K90 och H91.

Kalvningar: Sex kalvar, varav en kviga 1172 Malin.

Produktion: På 7 år och 2 månader producerade hon i medeltal 12 332 kilo mjölk, 3,8 procent fett och 3,3 procent protein samt 11 854 kilo ECM. Livstidsproduktionen blev 88 428 kilo mjölk, 3,8 procent fett, 3,3 procent protein och 88 999 kilo ECM.