Vänliga Vira märktes aldrig

De bästa korna märks inte i besättningen men blir speciella för sina ägare. Det är 1548 Vira från Guteruds lantbruk i Säffle ett utmärkt exempel på.

Text Lisbeth Karlsson

Fina elftekalvaren 1548 Vira föddes för tretton år sedan på Guteruds lantbruk utanför Säffle i Värmland. Hon mjölkades i mjölkgrop tillsammans med de andra cirka 300 korna fram till 2013 då gården investerade i robotar. Övergången gick smärtfritt för 1548 Vira.

Flyttat till seniorboende

Sen några år tillbaka har hon dessutom fått flytta till familjens andra gård, Säters gård, där de cirka 60 korna mjölkas med en robot och tempot över lag är lite lugnare. Här finns flera av de äldre korna.

– 1548 Vira är en ko som alltid bara funkat och inte märkts av i gruppen. Vi har många kor, så de som är riktigt bra, dem märker man inte av. De bara funkar. 1548 Vira har skött sig själv men har samtidigt varit en ko som varit väldigt speciell för oss, säger Hanna Ottosson, djurskötare samt delägare till gården och dotter till Kent Jakobsson som äger Guteruds lantbruk.

Gårdens matriark

Vira-familjen köptes från Hasselbofalla i Karlstad i början av 2000-talet och utgör i dag en ganska stor andel av besättningarna. Nu är 1548 den äldsta kon i familjen och även i besättningen. Hanna Ottosson berättar också att det är en vänlig och trevlig ko att jobba med.

– Hon blev 100-tonnare 2020 när hon var 10 år och 7 månader gammal, säger Hanna Ottosson.

Sammanlagt har hon kommit upp i en livstidsproduktion på över 121 ton ECM och har ett medeltal för sina laktationer på 11 243 kilo mjölk eller 11 677 kilo ECM.

Sådan mor, sådan dotter

Förra året fick 1548 Vira en kvigkalv som visat sig bli väldigt lik henne själv. När Hanna och hennes far Kent Jakobsson gick runt bland kvigorna i höstas kunde de lätt identifiera 110 Vira som 1548 Viras dotter. De har nästan exakt samma teckning.

Nu mjölkar 1548 Vira inte längre, men hon går kvar för att få läka ut den hälta hon drabbats av innan hon får göra sin sista resa.

1548 Vira

Född: 2009-08-17.

Far: Ramos.

Morfar: Gottorp.

Avkommor: Elva kalvar, fyra kvigor finns kvar i besättningen.

Exteriör: J70, B81, K81 och H76.

Produktion: Medeltal på 10 år 6 månader 11 243 kilo mjölk, 4,3 procent fett, 3,5 procent protein vilket ger 11 677 kilo ECM.

Livstidsproduktion: 118 173 kilo mjölk eller 121 811 kilo ECM.