Bera blev ett lyckat inköp

Inköpet av Bera-familjen i mitten av 90-talet blev lyckat för Bernt Bengtsson i Valinge. En mor och dotter blev 100-tonnare och 1176 Bera hade dessutom väldigt bra exteriör.

Text Lisbeth Karlsson

När Bernt Bengtsson behövde fler kor i besättningen vände han sig till Waldemar Andersson på Låglandsföreningen. Waldemar tipsade om en gård i Fotskäl som skulle sluta med kor och där det fanns bra kor till salu. Bernt Bengtsson köpte in två kor, varav den ena var en Bera.

– Det var svårt att köpa livdjur då och jag ville ha något som var bättre än mitt eget. Bera var bra, men den andra kon var inte lika bra, säger han.

Fyra tvillingpar

Sedan dess har det fötts fem eller sex generationer av Bera i bröderna Bengtssons besättning i Valinge, Halland. 1176 Bera föddes 2009 och växte upp till att bli en välbyggd högmjölkare. Hon kalvade elva gånger och fick 15 kalvar, det vill säga hon fick tvillingar hela fyra gånger.

– Det är inget man eftersträvar. Men både hon och hennes mor fick många döttrar, så det är i dag en stark kofamilj i besättningen, säger Bernt Bengtsson.

Över lag har korna i familjen ofta fått kvigkalvar, så det finns en hel del kor i den kofamiljen utan att använda könssorterade doser.

Många i familjen

Bernt Bengtsson berättar att den ko som syns på ett foto i Husdjurs reportage från när han blev Årets Djurskötare också kommer ur Bera-familjen, ett barnbarn till 1176 Bera.

Både 1176 och hennes mor, 1058, blev 100-tonnare. Under sina elva år i livet hade 1176 Bera över 30 kilo mjölk per levnadsdag. Som bäst mjölkade hon som sjättekalvare, då hon producerade över 16 ton mjölk.

– Hon tog sig även ganska lätt dräktig och hade bra juverhälsa också. Hon var väldigt snäll och lättmjölkad, säger Bernt Bengtsson.

Nästan Ex

1176 Bera exteriörbedömdes som förstakalvare och som åttondekalvare ombedömdes hon. Bernt Bengtsson hade en liten förhoppning om att hon skulle få excellent i helhet, men det brast på att juvret var lite för stort. Hon bedömdes ändå J85, B91, K91 och H89, vilket är imponerande för en så pass gammal ko.

– Jag trodde att jag skulle få 90 poäng i helhet på henne, för hon var jättebra, säger han.

1176 Bera

Född: 21 augusti 2009.

Utgick i december 2022, 13 år gammal.

F: Surprise.

MF: Potter.

Produktion: 154 ton mjölk i livstidsproduktion. På 11 år 2 mån mjölkade hon i genomsnitt 13 847 kilo mjölk med 4,0 procent fett och 3,2 procent protein, 13 686 kilo ECM.

Kalvar: 15 kalvar, varav 9 tjurar och 6 kvigor.