Här räknas helheten

Mjölk och kött tillsammans med spannmål, energi, skog och entreprenad. Det ger en bra helhet i företaget där någon gren alltid brukar gå bra.

Text, Foto Ann Christin Olsson

FAMILJ: Bröderna Matti och Gustav Hansson, 44 respektive 40 år, med föräldrarna Lena och Thore Hansson, 69 respektive 72 år.

KOM IN I YRKET: Matti och Gustav är tredje generationen på gården. Båda har gått jordbruksutbildning på Nuntorp.

ARBETSFÖRDELNING: Bröderna har sedan 2022 tagit över driften med djur, spannmål och maskiner medan föräldrarna fortfarande äger gården. Matti ansvarar för djur och ekonomi, Gustav för maskiner och växtodling. Föräldrarna är fortfarande med och hjälper till tillsammans med två djurskötare.

BESÄTTNING: 120 årskor, hälften SRB och hälften holstein. 11 300 kilo ECM per ko och år. 4,2 procent fett och 3,5 procent protein. 150 000 i celltal. Haft en del problem med fruktsamheten som gett långa laktationer och ett tapp i fruktsamheten.

STALL: Varm lösdrift byggd 2005 med grop. 2015 sattes två mjölkrobotar in. Fri trafik. Fyra rader liggbås med foderbord, tre meter, längs ena långsidan. Ungdjursstall med 211 platser, 140 av dessa används till kvigor och resten till ungtjurar. Övriga tjurkalvar säljs avvanda. Separat kalvstall med hyddor.

UTFODRING: Mix av ensilage och spannmål som utfodras med bandfoderfördelare på foderbordet. Koncentrat och egen spannmål i fyra kraftfoderautomater och de två mjölkningsstationerna.

INVESTERINGAR: Senaste investeringen var maskinhall/spannmålslager 2023. Kan bli en mjölkrobot till. Har funderingar på att investera i en egen pelletspress bland annat för att kunna utfodra raps och kanske pelletera träflis till eldning. De bästa investeringarna är solceller och mjölkrobotar.

ÖVRIGT: Energiproduktion med vindkraftverk och solpaneler. Entreprenad med slåtter, gödselspridning och sådd.

FRAMTIDSPLANER: Fortsätta utveckla produktionen. Har areal för att behålla tjurkalvarna så det är en väg. Gäller att skanna av och se vilket av benen som det är bäst att satsa mer på.

Vi mjölkbönder – Horntveten Mjölk AB

Gård: Stora Horntveten, Färgelanda kommun, Västra Götalands län.

Areal: 390 hektar åker, odlar vall, både slåtter och bete, samt spannmål. 4,5 hektar naturbete och 280 hektar skog. Konventionell produktion. Tre vallskördar, allt ensilage lagras som rundbalar.

I juni 2023 fanns det 482 företag med mjölk­produktion i Västra Götalands län Källa: Jordbruksverket