Gårdsråd — här är bästa tipsen från experterna

Ett gårdsråd ska vara företagets bollplank och kan driva utvecklingen framåt. Här är experternas bästa tips för att starta gårdsråd — och för dig som redan har ett.

Text Camilla Olsson
Foto Linda Grimstedt

I expansiva faser eller när ekonomin är hårt ansträngd kan ett gårdsråd vara till hjälp. Det anser Jonas Nilsson, specialistrådgivare lantbruk på Ludvig och Co och som sitter med i flera gårdsråd. Men också i samband med ett generationsskifte.

– Det kan vara ett sätt att forma nästa generation. Det kan också vara i samband med en driftförändring, exempelvis att börja med mjölkproduktion eller starta en gårdsbutik, säger han.

Gårdsråd kan ge bättre styrning

En del förknippar gårdsråd med dålig ekonomi och något som bankerna tvingar fram, men det är inte tanken säger han. Däremot kan ett gårdsråd bidra till en bättre styrning eller kontroll av företaget.

– Men man måste ha viljan att ta emot råd och synpunkter. Samtidigt gör strukturen att möten blir av.

Jozefine Nybom är forskare inom lantbruksföretagande och entreprenörskap på Sveriges lantbruksuniversitet och skrev sin kandidatuppsats om gårdsråd 2009. I den har lantbrukare med gårdsråd djupintervjuats. Där lyfts att kritiken som kan riktas mot en som företagare kan vara en jobbig del av gårdsrådet, särskilt i början.

– Jag tror att det handlar mycket om identiteten. Det kan vara svårt att skilja på dig och gården. Kommer det personer som börjar ifrågasätta det du gör kan det uppfattas som att någon ifrågasätter hela din identitet som företagare. Men om man ser ifrågasättandet som en form av kompetensutveckling blir det kanske mindre personligt, säger hon.

LÄS MER: Här kan du läsa hela temat om gårdsråd (länk till e-tidningen)

6 tips för att bilda ett gårdsråd

  • Varför vill du ha ett gårdsråd och hur ska gruppen se ut? Det är första frågorna som du behöver besvara. En grupp på tre till fem personer, max sex stycken, är lagom.
  • När det gäller gruppens sammansättning är det viktigt att ta in personer som kan bidra med specifik kompetens, stimulerar utveckling och tänker utanför den berömda boxen. Det kan också vara tillfälliga personer, exempelvis i samband med byggnation. Eller mer långsiktigt, till exempel rådgivare eller veterinär.
  • Hitta kompetens utanför ditt område. Ett tips är att ta in personer i gårdsrådet som är entreprenörer och inte nödvändigtvis kan lantbruk. Kanske är planen att diversifiera företaget och producera nya grödor till livsmedel. Ta kontakt med företaget som ska förädla råvaran, boka ett besök, lär dig hur värdekedjan fungerar innan du bestämmer dig.
  • Sätt upp mål. Vad ska gårdsrådet bidra med? Vad har företaget för mål? Sätt upp ekonomiska vinstmål med en långsiktig investeringsplan.
  • Skaffa en mötesstruktur: Agenda, protokoll, uppföljning. Var beredd på att ha minst två gårdsråd om året hemma på gården, gärna fler. Känns det bra kan en del av mötena vara digitala när gårdsrådet kommit i gång ordentligt.
  • Ett gårdsråd ska ha fokus på framåtriktade frågor med övergripande strategisk planering. Detaljer och annan rådgivning sker som vanligt parallellt med produktionen.

Källa: Jonas Nilsson, specialistrådgivare lantbruk, Ludvig & Co, Jozefine Nybom, forskare inom lantbruksföretagande/entreprenörskap, SLU.

4 tips för dig som redan har ett gårdsråd

  • Sätt upp målen i början av året: Vad vill du det här året? Ska det ha ett speciellt tema?
  • Summera också föregående år: Hur fungerade samarbetet i gårdsrådet?
  • Var inte rädd för att byta ut personer i gårdsrådet. Gårdsrådet är till för företaget, inte tvärtom. Att exempelvis ta in en ny rådgivare kan ge företaget ett uppsving.
  • Skapa en erfa-grupp med kollegor i branschen, utbyt erfarenheter, bjud kanske in kollegor som inte har gårdsråd idag. Många lantbruksföretagare verkar utan anställda och genom en inbjudan och deltagande kan fördelarna med att ha ett opartiskt bollplank upptäckas.

Källa: Jonas Nilsson, specialistrådgivare lantbruk, Ludvig & Co, Jozefine Nybom, forskare inom lantbruksföretagande/entreprenörskap, SLU.