Tufft år påverkade medelavkastningen

Medelavkastningen per ko sjönk något under kontrollåret 2021-2022. Antalet kor och besättningar i kontroll har också fortsatt att minska. Ett ekonomiskt tufft år i kombination med teknikutvecklingen anges som tänkbara orsaker.

Text Lisbeth Karlsson

Årsresultaten från Kokontrollen visar på sjunkande avkastning i hela landet. Förra årets medelavkastning per ko på 11 009 kilo ECM har i år sjunkit till 10 917 kilo ECM.

– De höga foderpriserna har säkert påverkat avkastningen. De som inte bundit sitt pris på kraftfoder fick en väldigt kraftig prisstegring i slutet av februari i samband med Rysslands invasion av Ukraina och det kan ha påverkat mjölkavkastningen nedåt. Det tog också ett tag innan mjölkpriserna kom i kapp och kompenserade för de höjda foderpriserna, säger Kurt Hallberg, produktionsrådgivare på Öland i ett pressmeddelande från Växa.

Störst är minskningen inom Växas område, där medelavkastningen har minskat från 11 029 kilo ECM till 10 927 kilo ECM, vilket ändå ligger 10 kilo över årets medelavkastning för landet. I Skånes område har medelavkastningen ökat, från 10 780 kilo ECM till 10 801 kilo ECM, medan medelavkastningen i Rådgivarnas område har minskat med 63 kilo ECM, från 10 947 kilo ECM till årets 10 884 kilo ECM.

Antalet besättningar och kor i kontroll har minskat, men i år skiljer sig utvecklingen åt i landets tre husdjursföreningar. För riket är minskningen i antalet kor 5,5 procent och i antalet besättningar 7,3 procent. För Skånesemin är minskningen dock hela 14 procent i antalet kor och 14,2 procent i antalet besättningar.

Christoffer Isenstråle, vd för Skånesemin, har inte hunnit ta del av årsresultaten när Husdjur kontaktar honom, men han menar att minskningen till stor del beror på teknikutvecklingen och att många gårdar med robot och celltalsmätning väljer att lämna kontrollen. Det är en bild som även Jessica Kinnander, avdelningschef Kokontrollen vid Växa håller med om.

– Inom Växa har koantalet har minskat med 4,7 procent och besättningarna med 6,8 procent. Det är inte enbart en naturlig avgång utan det finns även besättningar som har lämnat kontrollen, säger Jessica Kinnander.