Tenhult in på 20 i topp

Två naturbruksgymnasier tog sig i år in på topplistan över Sveriges 20 högst avkastande ekologiska besättningar. Ett av dem är Tenhult utanför Jönköping, som tackar noggrannhet och god hygien för placeringen.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

I förra numret av Husdjur presenterades topplistorna över Sveriges högst avkastande besättningar. Listorna bygger på uppgifter från Kokontrollen där det på grund av ett registerfel, kopplat till två skolor med samma huvudman, blivit fel namn på plats nummer 18 på listan över de ekologiska besättningarna.

Rätt innehavare av plats nummer 18 är alltså Tenhults naturbruksgymnasium, där medelproduktionen för de 73 korna under det gångna kontrollåret låg på 11 926 kilo ECM. Ladugårdsförman Carina Fischerström är jätteglad för resultatet och över att Tenhult är en av Sveriges 20 högst avkastande ekologiska besättningar.

– Jag vet inte varför det har gått så bra. Vi hade inget överdrivet bra foder, det är sällan det blir jättebra. I år är det dock bra, men det har vi inte börjat använda än, säger hon.

Noggrannhet bakom resultaten

Besättningen har många äldre kor, vilket Carina Fischerström tror kan ligga bakom den höga produktionen. Så länge korna är friska och mjölkar bra så får de vara kvar i besättningen. Men en annan starkt bidragande orsak är noggrannheten i allt ladugårdsarbete. Carina Fischerström beskriver sig som petig.

– Vi är väldigt noga med allt, såväl mjölkningsrutiner som hygien på foderbordet och rengöring av liggbås. Vi har även haft väldigt bra celltal hela året med under 150 000 celler, säger hon.

Hon försöker hitta kor som inte mår bra på ett tidigt stadium. Lite extra omsorg, fint hö samt en tid i sjukbox brukar få de flesta korna på klövarna igen.

Eleverna med i arbetet

Det är en extra utmaning för naturbruksgymnasier att de ofta har elever som turas om att vara med i ladugårdsarbetet och mjölkningen. Carina Fischerström lägger stor vikt vid att lära dem vikten av goda rutiner och renlighet.

– Vi gör som man ska göra, förstimulerar noggrant, att man drar ut och gör rent spenarna noga inför mjölkningen. Alla ska göra likadant. Eftersom vi är så många som mjölkar så är jag jättenoga med det, säger Carina Fischerström.

Många av eleverna kommer från gårdar med egna kor och ifrågasätter ibland Tenhults mjölkningsrutiner. Carina Fischerström har ett tydligt svar.

– Om jag hade börjat jobba på deras gård hade jag varit tvungen att följa deras rutiner. Nu kommer de till vår besättning och då gäller det att följa våra arbetsrutiner, säger Carina Fischerström.

Artikeln om Tenhult går även att läsa i Husdjurs e-tidning.

Du kan även läsa om vilka gårdar som ligger på de båda 20-i-topplistorna här.