Foderstat ger olika tillväxt beroende på ras

Det blir skillnad på såväl tillväxt som fruktsamhet vid två olika foderstater, beroende på vilken ras kvigorna har. Det visar forskning från Danmarks nötforskningscenter, DKC.

Text Linda Grimstedt

Det är forskare vid DKC i Foulum som studerat reproduktion och fodereffektivitet hos 62 kvigor av raserna holstein, RDM och korsningar av dessa. Bakgrunden till försöket är att det tidigare är visat att holstein och RDM svarar olika bra på samma foderstat, samt amerikansk forskning som visar att korsningskor har en bättre fodereffektivitet än holsteinkor.

Kvigorna delades in i två grupper där den ena fick en foderstat optimerad för holsteinkvigor och den andra en foderstat med 15 procent lägre energiinnehåll. För holsteinkvigorna syntes en signifikant lägre tillväxt på foderstaten med lägre energi, mellan åtta och tolv månaders ålder. Korsningskvigorna växte bättre än holstein på respektive foderstat.

Tillväxt i kilo för holstein, korsnings samt RDM-kvigor vid två olika foderstater. Standard = foderstat optimerad för holstein. Låg = foderstat med 15 procent lägre energiinnehåll. Källa: Danmarks nötforskningscenter, DKC

Det fanns en viss skillnad i korsningskvigornas tillväxtkurva mellan de två foderstaterna, men den var inte signifikant. RDM-kvigorna hade lika hög tillväxt på båda foderstaterna, strax under tillväxten för holstein på den optimerade foderstaten.

Resultaten tyder enligt forskarna på att det finns en skillnad i foderkapacitet mellan de två raserna. Holstein- och korsningskvigorna hade ett lägre ts-intag vid foderstaten med lägre energi.

Forskarna har också börjat analysera fertiliteten hos kvigorna i studien. De första resultaten visar en lägre dräktighetsprocent för holsteinkvigor på lågenergifoderstaten, medan RDM-kvigorna hade en högre dräktighetsprocent på densamma.

För korsningskvigorna syntes ingen skillnad.