Sprinklers lindrar mer än skugga

Kor hanterar värmestress bättre när de får en sprinklerdusch på betet jämfört med skärmtak som ger skugga, fann forskare från Minnesotas universitet.

Text: Maria Åkerlind, foderexpert Växa

Forskarna jämförde bland annat andningsfrekvens, renhet och mjölkavkastning när kor var på bete med antingen en flyttbar sprinkler, flyttbart skärmtak som gav skugga eller helt utan något som minskade värmebelastningen.

Kor som hade sprinkler hade lägre andningsfrekvens med 66 andetag per minut jämfört med kontrollgruppen med 93 andetag per minut. Korna med skärmtak hade en andningsfrekvens mittemellan. Spinklergruppen var betydligt renare än de båda andra grupperna. De smutsiga korna hade lagt sig ner i vattenpölar och lera som var nära vattenkaren, för att få svalka. Mjölkavkastningen skilde inte mellan grupperna, men den genomsnittliga mjölkavkastningen var låg hos alla – 11 till 13 kilo mjölk.

Kor behöver skugga på bete

När den omgivande temperaturen och solstrålningen ökar söker kor på bete skugga. Kor med tillgång till skugga har lägre andningsfrekvens och lägre kroppstemperatur. Kor utan skugga dricker mer vatten. De spenderar också mer tid vid vattenkar, där det blir ett mildare mikroklimat. Vattenspill i kombination med mer urin och gödsel som blir när korna spenderar mycket tid där, gör marken runtom upptrampad och lerig. Det ger grogrund för bakterier och ökad risk för klöv- och juverproblem.

En studie från Nya Zealand visade att kor som hade mindre skuggad yta (2,4 kvadratmeter per ko) visade mer aggression mot varandra och spenderade hälften så lång tid i skuggan jämfört med de som hade god tillgång på skugga (9.6 kvadratmeter per ko).

Stark vind lindrar värmestress

Forskare från Nebraska har tagit fram beräkningar för hur mycket sol ökar och vind minskar värmestress. För att vinden ska kompensera för, och lindra, vid stark solstrålning, måste vindhastigheten vara åtminstone 6 meter per sekund. Det kan förklara varför en del kor väljer att stå i solen där det fläktar istället för i skuggan.

Källor:

  • Stone, 2021. Heat abatement options for pastured dairy cattle.S115. Session: Managing heat stress in a warmer planet. ADSA conference.
  • Becker & Stone, 2020. Review Heat abatement strategies to reduce negative effects of heat stress of dairy cows. Journal of Dairy Science 103:9667-9675.
  • Schütz et al, 2010. The amount of shade influences on the behaviour and physiology of dairy cattle. Journal of Dairy Science 93:125-133