Kor hittar i mörker utan belysning

Ett försök på SLU visade att kor kan navigera genom en hinderbana i mörker. Det indikerar att de inte behöver nattbelysning för att kunna hitta under dygnets mörka timmar.

Text och foto: Kajsa Ståhlberg, husdjursagronom och produktionsrådgivare på Rådgivarna i Sjuhärad

Mjölkkor ska ha tillgång till nattbelysning enligt djurskyddslagen, men det finns inga rekommendationer kring hur den bör vara utformad gällande intensitet, färg eller jämnhet. Utformningen är viktig eftersom många mjölkkor går i lösdrift med robotmjölkning där en fungerande kotrafik är viktig oavsett tid på dygnet.

Test i hinderbana

I ett examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, undersöktes hur olika ljusintensiteter, vitt och rött ljus samt jämn och ojämn ljusfördelning påverkade tolv kors gångbeteende i en hinderbana. I det jämna ljuset var intensiteten likvärdig i hela stallet, medan det ojämna ljuset skapades genom att bara ha enstaka lampor på. Studien genomfördes i ett försöksstall utan insläpp av naturligt ljus.

Påverkas inte av mörker

Totalt testades 14 ljusmiljöer inklusive ett kontrolljus som efterliknade dagsljus. Kornas hastighet, steg per sekund och steglängd beräknades när de gick genom hinderbanan. Även kornas beteende observerades.

LÄS MER: Ljusets färg gör ingen skillnad

Resultatet visade att gångbeteendet inte skiljde sig i mörker jämfört med kontrolljuset. Det indikerar att korna inte behövde nattbelysning för att kunna hitta och navigera i mörker, trots att det fanns hinder i vägen för dem i studien. Kornas rörelsemönster stördes dock i ett rött, ojämnt ljus då de gick långsammare och tog färre steg per sekund. Rött, ojämnt ljus bör därmed undvikas utifrån studiens resultat.

Fakta/Synen hos kor

Nötkreatur är dikromater, vilket innebär att deras syn kan jämföras med synen hos en person med röd-grön färgblindhet. Källa: Jacobs et al. (1998)

Kor ser troligtvis bättre i mörker än människor på grund av deras större öga som kan fånga in fler ljuspartiklar. Kor har också, till skillnad från människan, en vävnad i ögat som kallas tapetum lucidum som ökar ögats känslighet för ljus och bidrar till förbättrat mörkerseende. Källa: Phillips et al. (2000)