Rödalger kan minska metanutsläpp från gödsel

Att rödalger kan minska metanutsläppen från kornas fodersmältning är känt sedan tidigare. Nu visar forskning vid SLU i Umeå att algen även minskar metanutsläpp från gödsel, om den blir tillsatt inför lagring.

Text och foto: Mohammad Ramin, forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har undersökt hur tillskott av rödalgen Asparagopsis taxiformis i mjölkkors foder påverkar metanutsläppen under fodersmältningen. Dessutom har studier gjorts på hur algtillskott påverkar metanutsläppen från träck som samlats in från dessa kor och lagrats.

Studien genomfördes i två delar: ett laboratorieförsök i Umeå och ett utfodringsförsök vid Röbäcksdalens forskningsladugård. I utfodringsförsöket utvärderades hur metanutsläppen under fodersmältningen påverkades av att ge A. taxiformis i mjölkkornas foder.

Lagring i glasflaska

Träck samlades in från kor som hade fått eller inte fått rödalgen som tillskott i sitt foder. I laboratoriet inkuberades träcken i syrefria glasflaskor, hälften med A. taxiformis och hälften utan. Sedan mättes metanproduktionen under nio veckor.

Resultaten visade en imponerande minskning av metanutsläppen med 61 procent från fodersmältningen när korna fick rödalgen som tillskott i fodret. Dock fanns det ingen signifikant minskning av metanutsläppen från träcken som samlats in från kor som hade fått tillskottet.

Alger sänkte metanutsläpp från gödsel

Däremot visade studien att metanutsläppen från lagrad gödsel, som hade behandlats med den specifika rödalgen var 44 procent lägre än gödsel som inte hade fått detta tillskott före inkubationen.

Denna forskning tyder på att A. taxiformis, som tillsätts i kornas foder har potential att minska metanutsläppen från matsmältningen, men inte från gödseln. Däremot kan algen minska metanutsläppen även från gödseln om den tillsätts direkt i träcken inför lagring.

LÄS MER: Kraftigt minskat metanutsläpp från svenska mjölkkor

Källa

Krizsan. S, M. Ramin, C. Chagas, A. Halmemies-Beauchet-Filleau, A. Schnürer, A, Singh and R. Danielsson. 2023. Effects on rumen microbiome and milk quality of dairy cows fed a grass silage-based diet supplemented with the macroalga Asparagopsis taxiformis. Frontiers in Animal Science. 4: 1112969.