Om Husdjur

I över 60 år har Husdjur varit en tidning som riktat sig direkt till mjölkföretagarna. Vi kommer även fortsättningsvis ha tema mjölk – i alla nummer.