Ytterligare höjning av mjölkpris

Det blåser fortfarande positiva vindar på den internationella mejerimarknaden.