Arla sänker mjölkpriset

Från första april sänker Arla priset för konventionell och ekologisk mjölk med 10,5 öre.

I april ändras modellen för ekopriset, så att det baseras på ett eget fett- respektive proteinvärde i varje område, kiloberoende kostnader och bästa kvalitet. Ekotillägget försvinner alltså, och ersätts av de nya fett- och proteinvärdena.

 Den nya valutakursen för kvartalet påverkar priset nedåt i Sverige med -1,2 öre.

 A contopriset i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är från och med april 334,2 öre per kilo.  A contopriset för ekologisk mjölk blir 443,5 öre per kilo.

 -Det sänkta mjölkpriset på 10,5 öre är inte en följd av en nedåtgående trend utan är en anpassning och justering efter uppgången under hösten 2016, säger Patrik Hansson vd Arla Sverige, i ett pressmeddelande.

De internationella mervärdesmarknaderna verkar stabila. Nedgången i industripriserna under de senaste veckorna har dock skapat osäkerhet på marknaden. Detta pressar i synnerhet den europeiska marknaden, vilket är anledningen till nedjusteringen av mjölkpriset. Marknaden för ekologiska produkter i Skandinavien och Centraleuropa är på väg att bli mer ostadig. Utsikterna för all mjölk under de kommande månaderna ser ut att kunna innebära justeringar nedåt, säger Arla i ett pressmeddelande.