Kraftig sänkning av mjölkpriset

Arla sänker mjölkpriset med 24,6 öre för konventionell mjölk från och med januari. Den ekologiska mjölken sänks med 19,8 öre.

Det är en kraftig sänkning av mjölkpriset som Arla nu presenterar.

– Prissänkningarna är en konsekvens av den senaste tidens betydande fall på industrimarknaderna, med sänkningar på smör- och ostpriser på cirka 30 procent under de gångna två månaderna. Det har påverkat alla marknader och tvingar fram en minskning av mjölkpriset. Balansen mellan tillgång och efterfrågan på ekomarknaderna är under press, vilket gör det nödvändigt att även sänka ekopriset, säger Patrik Hansson chef Arla Sverige i ett pressmeddelande.

A contopriset för konventionell mjölk sänks med 2,5 eurocent i alla länder i januari 2018. A contopriset för ekomjölk sänks med 2 eurocent i Sverige, Danmark och Storbritannien, och med 1 eurocent i Centraleuropa. De nya priserna för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder blir därmed 24,6 öre lägre och blir 345 öre per kilo. För ekologisk mjölk, som sänks med 19,8 öre, blir det nya priset 449,5 öre per kilo från den 1 januari 2018.