De letar slöserier

Tillsammans gör de rutiner för att alla ska arbeta på bästa kända sätt, de tittar på flöden på olika nivåer för att se var slöserier finns och de ger varandra tips för att hålla ordning och reda. Det handlar om Lean.

Husdjur var med när tre besättningar Bäckeby Gård Målilla, AK Husdjur Vassmolösa och Brokagärde, Nybro i Småland träffades för att diskutera och utbilda sig i Lean. Leancoachen Katarina Steen leder de tre gårdarna vid diskussionerna.

Denna gång möts man hos familjen Andersson i Brokagärde.  Det var tredje gången som gruppen träffades. Totalt planeras 7 gruppträffar och 3 enskilda coachbesök under de 18 månader som gårdarna utbildas eller coachas i Lean.

Lean Brokagärde

Flera av gårdarnas anställda var med. Diskussionerna och mötena sker delvis på engelska då två av gårdarna har anställda som kommer från Ukraina och Ryssland.

Lean Lantbruk är en arbetsmetod där hela verksamheten jobbar med att förbättra och förenkla arbetet på gården. Att göra rätt från början och effektivisera arbetet är ledstjärnorna.

-Har man tänkt igenom rutinerna, eller arbetsmomenten så är det lättare för alla att veta hur man ska göra, att alla gör lika och på bästa möjliga sätt. Rutinerna eller standarderna kan vara nedskrivna eller fotograferade, så att alla kan se och läsa i en pärm eller på tavla. Är man medveten om hur alla gör och hur det ska göras finns det möjlighet att förbättra sig och leverera en jämn kvalitet, sa Katarina Steen.

Gruppen pratade också hur det går med att hålla möten, något som leancoachen Katarina Steen uppmanat dem att komma igång med.
-Om man inte träffas regelbundet kan man inte jobba gemensamt med förbättringar. Hittar man onödiga moment eller insatser så spar det tid och kanske även andra resurser, sa Katarina Steen.

Läs mer om gårdarnas arbete med Lean i Husdjur nr 6/7.