”Det är människor som skapar resultatet”

Traditionellt har lantbruksföretagandet varit mycket inriktat på produktion, men när gården växer blir det viktigt att tag i andra företagarfrågor. En av de viktigaste är ledarskapet.