Få förprövade mjölkkoplatser 2016

7 675 nya mjölkkoplatser förprövades 2016. Det är fortsatt en rekordlåg nivå och ungefär lika få som förprövades 2015. Som mest de senaste tio åren har förprövningarna varit uppe i mer än tre gånger så många, och toppade år 2008 på 27 954 platser.

Det är tredje året i rad som förprövningarna ligger under 10 000, se tabellen. Det är de senaste årens pressade lönsamhet som sätter sina spår.  I snitt de senaste elva åren har 17 817 nya mjölkkoplatser per år förprövats och siffran för 2016 är knappt hälften av detta.

– Det är inte så konstigt att förprövningarna ligger kvar på samma nivå som 2014 till 2015, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket. Det var först i höstas som vi såg stigande mjölkpriser.

Han menar att det behövs minst cirka 15 000 till 20 000 nya koplatser per år för att kunna bibehålla mjölkproduktionen på nuvarande nivå. Förra året skrev vi att ”flera år av låga investeringar gör att risken för att antalet mjölkkor minskar på sikt ökar”. Siffran för 2016 gör att den problematiken kvarstår och det är ett faktum att mjölkkorna blir färre.

– Man kan säga att branschen har lagt på sig en skuld och att det de senaste åren saknats kanske 50 000 koplatser.

Om förprövningarna kommer ta fart i år vill han låta vara osagt. Det finnas en osäkerhet i hur hållbar uppgången är och även kring de politiska villkoren.

– Det finns också en del positivt som sticker ut och det är förprövningarna för dikor, suggor och tackor.

Förra året förprövades 16 233 nya dikoplatser. Det är den högsta siffran de senaste tio åren och nästan dubbelt så många som 2015. I snitt de senaste elva åren har 9 395 nya dikoplatser per år förprövats. Här kan både den starkare lönsamheten i nötköttsproduktionen spela in, liksom en oro bland nötköttsproducenterna kring en minskande tillgång på tjurkalvar från mjölkproduktionen.

För övriga nötkreatur, vilket framför allt är kalvar och ungdjur, förprövades 27 553 platser under förra året. Det är något under genomsnittet för de senaste elva åren på 30 803 platser per år och som mest 46 124 platser år 2007. Av de platser som förprövats brukar de allra flesta också genomföras då man vid förprövningen redan lagt ner både tid och pengar på sina byggplaner.  

Ann Christin Olsson

Diagram över förprövningsstatistiken för nya mjölkkoplatser de senaste elva åren. Källa: Jordbruksverket