Förprövade platser ökar – men från en låg nivå

Förra året förprövades 8 957 platser för mjölkkor. Det är en ökning från året innan. Men fortfarande på en låg nivå, långt under snittet för de senaste 20 åren.

Förprövningar av stallplatser för mjölkkor, ungnöt och dikor ökade något under 2020 jämfört med 2019, men det är inga stora ändringar. Detsamma gäller övriga djurslag, utom stall för fjäderfä. De förprövade platserna för mjölkkor ökade med 28 procent mellan 2019 och 2020. Antalet förprövningar 2019 var dock rekordlågt med 7 007 platser för mjölkkor.

Det senaste året förprövades även 24 357 stallplatser för ungnöt, en ökning med 15 procent jämfört med 2019. Det är under snittet på 29 388 platser per år sedan 2006.

– Det byggs och investeras för lite sett över tid, till exempel stallar för mjölkkor, säger Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket. Speciellt de sista åren, vilket delvis kan vara en effekt av torkan 2018.

I snitt har 16 200 platser för mjölkkor förprövats årligen från 1999 till 2020. Om antalet mjölkkor slås ut på antalet förprövade koplatser 2020 måste en stallplats hålla i 33 år.

– Så lång tid utan en större investering känns svårt, säger Gunnar Palmqvist.

Text: Ann Christin Olsson

Läs hela artikeln i Husdjur nr 2: Förprövade platser ökar – men från en låg nivå