Fler förprövade platser för mjölkkor

Förprövningsstatistiken för 2018 landade på 11 916 förprövade platser för mjölkkor. En ökning med drygt 4 000 platser sen året innan.

I dagarna kommer ny statistik om förprövningar när det gäller stallplatser för lantbrukets djur. Husdjur har fått förhandsbesked när det gäller nötkreatur. De senaste årens statistik över förprövningarna för mjölkkor har varit en dyster läsning. När nu även 2018 kan summeras, har antalet förprövade platser ökat med 4 101 platser, eller 52 procent jämfört med 2017. Men investeringarna i nya mjölkkoplatser ligger fortsatt på en låg nivå. Fram till 2012 förprövades ungefär 20 000 platser per år i mjölkkostallar.

Statistiken bygger på länsstyrelsernas förprövningar av nya eller ombyggda stallar, och är en granskning ur djurskyddssynpunkt innan byggnationen inleds. De flesta förprövade byggnader blir också byggda.
Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket., har tidigare år kommenterat förprövningsstatistiken för mjölkbesättningar med att: ”För att kontinuerligt ersätta slitna anläggningar inom mjölkproduktionen bedöms nivån behöva ligga på drygt det dubbla. Ett investeringsbehov har byggts upp de senaste fem åren som närmar sig 50 000 platser.”

Kort om förprövningarna för nötkreatur 2018:

  • Mjölkkor, 11 916 platser. En ökning med cirka 50 procent mot förra året, men fortsatt låg nivå.  
  • Dikor, 9 646 platser. En minskning med cirka 40 procent mot förra året.
  • Ungdjur, 24 637 platser. Cirka 25 procent mindre än året innan.
    Ann Christin Olsson

Förprövade mjölkkoplatser