Skånesemin söker ny samarbetspartner

Ansträngd ekonomi ligger bakom Skånesemins beslut att under våren säga upp samarbetsavtalet med Växa Sverige för att söka ny samarbetspartner.

Sedan Växa Sverige tog över centrala delar av Svensk Mjölks verksamhet för fyra år sedan har Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad haft ett samarbetsavtal med Växa Sverige kring till exempel Kokontroll och andra datasystem.

– Vi kommer att säga upp avtalet under våren. Vi måste se om vårt hus och få ner kostnaderna, sa Lars Olsson, ordförande i Skånesemin vid företagets stämma i Bjärsjölagård.

De senaste årens dåliga lönsamhet inom mjölkproduktionen har påverkat ekonomin även i Skånesemin, där det trots upprepade neddragningar nu krävs andra åtgärder.

– Det kommer att krävas större samarbete med andra aktörer. Vi håller dörrarna öppna för intressenter, men något samarbete kommer att krävas i framtiden, sa Lars Olsson.

Skånesemin valde att stå utanför Växa Sverige då det företaget bildades, framför allt på grund av att Skånesemin inte äger någon tjurstation.

– Vi valde att stå utanför för att kunna sälja det bästa tjurmaterialet, sa Lars Olsson.

Lisbeth Karlsson