Snart avgörs framtidens avelsmål

Avelsarbete gäller alltid framtiden och vilka kor man vill ha i besättningen framåt. Idag sker framstegen allt snabbare tack vare den genomiska avelsvärderingen. Läs om avelsmål och avelsarbete i nya numret av Husdjur, nr 9.

Läs i Husdjur om satsningar på embryotekniken, där man snabbare kan få fler kalvar efter de allra bästa korna alternativt snabbare kan få in nya kofamiljer i besättningen.

Undersökning av embryo

I slutet av 2018 ska revideringen av NTM, det nordiska avelsmålet för SRB, holstein samt jersey vara klar. Läs om detta och vad några mjölkföretagare väljer att titta extra på när tjurar ska väljas eller kor ska gallras ut. Avkastningen är viktig men flera anger även att hållbarhet och djurhälsa är det viktigaste för en ekonomisk mjölkproduktion.

Åsa och Mikael Berglund i Buckarby har lyckats sälja flera tjurkalvar till VikingGenetics. De är oroliga för att det svenska avelsarbetet riskerar att hamna på efterkälken jämfört med Finland och Danmark. Läs om detta i Husdjur nr 9.

Här finns också ett reportage från Skarstad Holstein i Bohuslän där man sedan länge satsat på nordamerikansk holstein. De har liksom flera andra besättningar med robot satsat på att välja tjurar utifrån spenplacering och juverform för att bättre passa robot. Detta behov var inte lika tydligt när avelsmålet bestämdes för snart tio år sedan.

Till Finngårdarna utanför Borlänge, i Dalarna flyttade Hendrik Berkepies och Leonie Spronk, från Holland. De sålde korna och gården i Holland och valde att satsa i Sverige. Läs om deras erfarenheter i detta nummer. De har även tagit med sin avelsstrategi, som kallas trippel A, där syftet är att identifiera kons tre svagaste sidor när det gäller exteriör och sedan välja tjurar som förbättrar dessa.

Att lyckas att sälja en avelstjur är inte lätt, det är mycket som ska stämma. Och plötsligt händer det – läs om tre besättningar som alla är från Kinda kommun och som dessutom har gemensamt att de just nu har var sin tjur på topplistorna! Har du synpunkter på avelsarbete eller på revideringen av avelsmålet – hör gärna av dig till oss på Husdjur, på telefon, via e-post eller på Facebook!