VikingGenetics gör översyn

Den genomiska selektionen innebär stora förändringar av avelsarbetet inom de nordiska länderna och inom VikingGenetics.

VikingGenetics avelsprogram omfattade tidigare 3700 tjurar, men med genomisk selektion har antalet tjurar kunnat minskas till dagens 600.

Detta medför att företaget nu ser över sin framtida produktionsstruktur. Det kan innebära såväl neddragningar som omförflyttningar, men enligt VikingGenetics kommer avelsarbetet att fortskrida med djur från alla tre länderna – Finland, Sverige och Danmark.

Beslut om vilka förändringar som ska genomföras kommer att tas i slutet av november.